Ratiboř rozšířila řady medailových obcí ze Zlínského kraje

ZLÍNSKÝ KRAJ - Ratiboř, ležící na Vsetínsku, získala druhé místo v aktuálním ročníku celostátní soutěže Vesnice roku 2019.

Výsledky byly oznámeny na zářijové přehlídce Jarmark venkova v Luhačovicích, který je součástí mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem. Ratiboř je tak už jedenáctou vesnicí ze Zlínského kraje, která uspěla v národním kole.

Letošního 25. ročníku klání se zúčastnilo 206 obcí. Regionální hodnocení probíhá v každém z krajů, do národního kola pak postupuje 13 vítězných obcí. Hodnotící komise se zabývá například společenským životem, aktivitou občanů, úrovní podnikání, ale také občanskou vybaveností, snahami o úsporu energií či péčí o veřejná prostranství a zeleň.

Při pohledu do historie soutěže je patrné, že vesnice ze Zlínského kraje patří v mnoha ohledech k těm nejlepším: celkem si připsaly 11 medailových umístění:

Úspěch obcí ze Zlínského kraje v národním kole

1. místo

2006 Liptál (Vsetínsko)

2008 Lidečko (Vsetínsko)

2011 Komňa (Uherskohradišťsko)

2014 Kateřinice (Vsetínsko)

2016 Kašava (Zlínsko)

2018 Dolní Němčí (Uherskohradišťsko)

2. místo

2004 Osíčko (Kroměřížsko)

2019 Ratiboř (Vsetínsko)

3. místo

2002 Rusava (Kroměřížsko)

2007 Suchá Loz (Uherskohradišťsko)

2017 Slavkov (Uherskohradišťsko)   

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

 

reklama