Kdo, kde a jak. O zimní údržbě ve Zlínském kraji

Ti, kdo se podílejí na zimní údržbě dálnic, silnic a dalších komunikací, to ale mají o dost složitější – připravit stovky kusů techniky, naskladnit posypový materiál a hlavně stále sledovat aktuální situaci. Od listopadu až do března. Přinášíme vám proto přehled toho, kdo se o tu kterou silnici či plochu stará, jaká jsou pravidla údržby a kde získat potřebné informace.

Silnice mají hierarchii

Jako na vojně. I silnice mají svou pevně danou hierarchii podle důležitosti. Na vrcholku pyramidy stojí dálnice, hned pod nimi pak jsou ty nejdůležitější tahy v podobě silnic I. třídy. Obě tyto kategorie má se vším všudy na starosti stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR. Pak je tu síť silnic II. a III. třídy, kterých je suverénně nejvíce – protínají každý kraj křížem krážem. A právě jednotlivé kraje je vlastní. A samozřejmě opravují a udržují. V našem regionu se tak děje přes Ředitelství silnic Zlínského kraje. No a pak následuje spleť vesnických a městských ulic, které povětšinou spadají do kategorie místních komunikací. Ty jsou v majetku radnic, zimní údržbu pak na nich zabezpečují právě ony, typicky prostřednictvím firem jako technické služby, služby města a podobně.

Kdo se stará

Zimní údržba na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji je v tomto období zajišťována na základě uzavřených smluv mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a Sdružením SÚS 2018. Na území jednotlivých okresů pak budou údržbu realizovat následující členové sdružení: Kroměříž – SÚS Kroměřížska, s.r.o., Uherské Hradiště – SÚS Slovácka, s.r.o., Vsetín – SÚS Valašska, s.r.o., a Zlín – SÚS Zlínska, s.r.o. Zimní údržba na silnicích I. třídy ve Zlínském kraji bude prováděna na základě uzavřených smluvních vztahů mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a jednotlivými společnostmi SÚS a také společností AVE odpadové hospodářství, a.s. O dálnice se pak stará přímo Ředitelství silnic a dálnic ČR vlastními silami.

Zázraky se nedějí

Plete se ten, kdo očekává, že ihned po skončení sněhové vánice bude zrovna ta jeho cesta do práce vzorně uklizená. To prostě není technicky a kapacitně možné. Pro účely zimní údržby jsou proto silnice rozděleny do tří skupin či pořadí podle jejich dopravního významu. „U každého pořadí platí jiné zákonné časové limity pro odstranění závad ve sjízdnosti. Pro silnice zařazené v I. pořadí je lhůta pro obnovení sjízdnosti 3 hodiny, ve II. pořadí 6 hodin a ve III. pořadí 12 hodin,“ uvádí ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Podrobné mapy plánu zimní údržby silnic i s jejich zařazením do příslušného pořadí najdou motoristé na www.rszk.cz.

Šest desítek sypačů

Celkem 62 sypačů s pluhem, 76 traktorových radlic, 40 nakladačů či 13 kusů těžké techniky v podobě sněhových fréz a grejdrů pro ty nejhorší podmínky. Tak vypadá arzenál silničářů, s kterým se budou snažit zvládat aktuální zimní období na silnicích II. a III. třídy. Pokud to budou okolnosti vyžadovat, může být v terénu přes 300 pracovníků. Pokud jde o posypový materiál, ten mají silničáři uskladněn na 13 místech rovnoměrně umístěných po celém kraji. Připraveno je 12 706 tun posypové soli a 18 300 tun kamenné drti.

Meteostanice či kamery

Dispečinky zimní údržby budou držet po celé zimní období nepřetržitou službu. „Směnový vedoucí sleduje vývoj počasí pomocí meteorologického systému METIS. Má přehled o místní předpovědi počasí i o vývoji povětrnostní situace v sousedních regionech. Dalším nemalým pomocníkem při rozhodování o výjezdu sypačů jsou automatizované meteostanice, které jsou instalovány u silnic na různých místech kraje,“ dodává Bronislav Malý. V současné době je jich v provozu na území Zlínského kraje 34, z toho 11 je umístěno u dálnic, dalších 20 u silnic I. třídy a 3 u silnic II. třídy.

Dále jsou u krajských silnic využívány čtyři monitorovací body s kamerami, které jsou taktéž napojeny na všechny dispečinky zimní údržby.

Kde zjistit podrobnosti

Krajští dispečeři dodávají informace také do celostátního informačního systému o sjízdnosti silnic, který provozuje Ředitelství silnic a dálnic ČR. A právě zde může každý dohledat aktuální informace o sjízdnosti, podívat se na záběry z kamer a podobně. Systém najdete na adrese www.dopravniinfo.cz. K dispozici je i mobilní aplikace. Pokud potřebujete ještě podrobnější informace či chcete upozornit na konkrétní problém, můžete se obrátit na dispečinky zimní údržby jednotlivých správ a údržeb silnic:

Kroměříž: 573 331 457, 602 507 964
Uherské Hradiště: 572 434 210, 739 052 869
Valašské Meziříčí: 571 611 686, 603 542 167
Zlín: 577 044 204, 602 436 601

Příklad z města

„Městští silničáři“ to mají v zimě ještě o kus složitější. Kromě silnic musejí udržovat i chodníky, točny, parkovací plochy, zastávky MHD a podobně. Ve Zlíně jde třeba o 265 kilometrů místních komunikací a 164 kilometrů chodníků a cyklostezek. I Technické služby Zlín mají komunikace a chodníky rozděleny do čtyř kategorií podle priority.

Ty nejdůležitější úseky musí být v pořádku do čtyř hodin, naopak u těch ve čtvrté kategorii se následky odstraňují, až to situace dovolí.

 

Značka Sněhové řetězy

S touto značkou se ve Zlínském kraji setkáte na osmi úsecích. Její význam je zřejmý – řidič může pokračovat v jízdě až po nasazení sněhových řetězů. Aby bylo vše jasnější, bývá značka většinou spojená s dodatkovou tabulkou upřesňující, že tato povinnost platí jen při souvislé sněhové vrstvě. Nejčastěji na ni narazíte v okolí Velkých Karlovic či Rožnova pod Radhoštěm.

Značka Zimní výbava

Značka Zimní výbava zůstala v platnosti i po plošném zavedení zimních pneumatik od listopadu do března. Tak k čemu je? V tomto úseku prostě musíte mít v uvedeném termínu zimní pneumatiky za všech klimatických podmínek. Tedy nejenom tehdy, kdy se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu či ledu, námraza nebo když lze vzhledem ke klimatickým podmínkám tyto jevy očekávat. Na silnicích Zlínského kraje na tuto značku narazíte jen na třech místech. Obecně jde většinou o krátké úseky s velkým převýšením, kde jsou často odlišné podmínky pro zimní provoz než v blízkém okolí.

Ředitelství silnic Zlínského kraje

Jde o příspěvkovou organizaci zřizovanou Zlínským krajem. Jejím úkolem je výstavba, oprava, údržba a majetková správa silnic a jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje. Ve správě ŘSZK jsou všechny silnice II. a III. třídy na území Zlínského kraje. Dohromady jde o 511 kilometrů silnic II. třídy a 1 254 kilometrů silnic III. třídy. K těmto silnicím patří také 725 mostů. ŘSZK má 46 zaměstnanců a pracoviště ve všech čtyřech okresech kraje.

 

reklama

inzerce

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x