Baťův pedikér: jak nález z půdy „zařídil“ vznik originální výstavy v Muzeu jihovýchodní Moravy

Foto: Archiv Jakuba Neradilka
ZLÍN - To, že firma Baťa kromě obuvnické výroby úspěšně rozvíjela i další průmyslová a řemeslná odvětví, je dnes všeobecně známo. Věděli jste ale, že se zásadně zasloužila také o rozmach pedikérství?

Tento zajímavý fakt přibližuje výstava Baťův pedikér, která je do 10. května k vidění v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Originální je nejen její téma, ale i okolnost vzniku. Rozmach profese zabývající se péčí o nohy přibližuje na příběhu prvního pedikéra firmy Baťa Františka Kocourka, který podrobně zmapoval jeho pravnuk Jakub Neradilek.

„O tom, že pradědeček působil u Baťů, jsem doma v dětství slýchal často, ale nevěnoval jsem tomu velkou pozornost. Až později mě tato historie začala zajímat a pustil jsem se do pátrání. Po smrti dědy v roce 2016 jsem dostal a od té doby pečlivě střežil různé materiály – knihy, nástroje, dokumenty. Důležitou roli sehrál nález starého kufříku na půdě. Byla v něm spousta fotek z pedikérských kurzů od roku 1929 až do šedesátých let,“ líčí Jakub Neradilek, co bylo na počátku tohoto originálního počinu.

Jak se stalo, že objev kufříku vedl až k samostatné výstavě v muzeu?

Oslovil jsem Nadaci Tomáše Bati, kterou mé dokumenty zaujaly. S Gabrielou Končitíkovou z nadace jsme postupně došli k nápadu udělat z nich výstavu. Díky rozhovoru v deníku Právo se mi ozval Jiří Vykydal, majitel společnosti zabývající se distribucí pedikérských pomůcek a kurzy pro pedikérky, který do toho šel s námi. Postupně se k projektu nabalili další lidé, i díky tomu, že jsem se stal členem Klubu absolventů Baťovy školy práce. Tam jsem například potkal pana Viktoru, 88letého úžasného člověka, který si mého pradědečka pamatuje. Pátral jsem v archivech, navštívil místa, kde žil… Práce ještě není u konce, chci v ní pokračovat. Pracuji na úřadě, kde každý den jednám s lidmi, a tak je pro mě pátrání v archivech příjemnou změnou. I proto jsem se do něj tak ponořil.

Jak vlastně kariéra vašeho pradědečka, prvního baťovského pedikéra, začala?

Do firmy Baťa nastoupil roku 1928 a následující rok jej Tomáš Baťa jmenoval instruktorem pedikúry. V továrně bylo dokonce vybudováno učiliště pedikúry a pradědeček školil v kurzech nové pedikéry pro Československo i pro zahraniční pobočky. Byl i autorem prvních učebnic o pedikúře u nás.

Jakou roli pedikúra u Baťů hrála?

Byla součástí každého oddělení obuvi prodejen Baťa. Pedikérské kurzy byly důkladné, trvaly 14, 21 a nakonec 28 dní. Byli do nich povolávaní i prodavači obuvi. Postupně se z pedikúry až na pár výjimek stala čistě ženská záležitost. Pradědeček se během praxe dostal pracovně i do Jugoslávie, Francie či Německa, staral se třeba i o nohy prvorepublikových hvězd – Nataši Gollové, Lídy Baarové, Adiny Mandlové či Vlasty Buriana… Po roce 1948 se změny ve vládě a společnosti nepříznivě dotkly i pedikérské služby firmy Baťa. Pradědeček pak učil na obuvnické škole v Koryčanech. Opětovný rozmach pedikúry nastal opět až v 90. letech.

Co dalšího se ještě na výstavě dozvíme? Můžete se těšit na informace o vývoji pedikúry, na osobní příběh Františka Kocourka, k vidění jsou osobní věci i dobové dokumenty, nástroje a originální baťovské reklamy spojené s pedikúrou. Na výstavě se po odborné stránce podílely i lékařka Marie Součková a Hana Kuslová z muzea. Zajímavostí je, že na 14. březen se při příležitosti výstavy chystá i Česko-slovenské setkání pedikérů v Baťově vile s přednáškou o pedikérství u Baťů a prohlídkou expozice.

Reklama
Reklama
×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x