Holešovská průmyslová zóna si získává přízeň veřejnosti

Ke konci roku 2023 byl pro potřeby holešovské průmyslové zóny a Zlínského kraje coby majitele Zóny zhotoven nový výzkum veřejného mínění, jehož cílem bylo zjistit aktuální stav vnímání SPZ Holešov občany Zlínského kraje a porovnat jej s předchozím výzkumem, který se uskutečnil v roce 2021. Na základě dat, která se takto podařilo získat, si oproti předchozím letům Zóna Holešov nyní vede mnohem lépe.

V rámci Zlínského kraje stouplo povědomí o Strategické průmyslové zóně Holešov, v porovnání s rokem 2021, o 11 % a lze ji tak řadit mezi zásadní témata regionu. Dvě třetiny lidí, kteří o projektu Zóny Holešov ví, jej hodnotí velmi pozitivně a jsou s fungováním Zóny spokojeni. Hlavními faktory, které měly na pozitivní vnímání výrazný vliv, jsou především nové pracovní příležitosti v oblasti, vyšší mzdy a celkové zvýšení konkurenceschopnosti. Z průzkumu dále vyplývá, že by lidé více ocenili, aby se do Zóny dostalo ještě více firem. Ukazuje se, že mzda je pro občany důležitější než dříve.

V Holešově a jeho nejbližším okolí lidé pozitivněji, opět v porovnání s rokem 2021, kdy byl zhotoven poslední průzkum veřejného mínění, vnímají celkovou nabídku služeb, obchodů, kultury, sportu, ale i vzdělávání, nabídky bydlení a dopravní obslužnosti. Naopak, dotazovaným stále vadí nedokončené dálniční napojení a nižší obsazení investory. Zónu Holešov pak pozitivně vnímá asi 51 % dotázaných. I v tomto případě lidé nejvíce kladně hodnotí benefity v podobě vyšších mezd a nových pracovních příležitostí.

Z průzkumu veřejného mínění, který byl vypracován v listopadu 2023, tedy vyplývá, že se stěžejním tématem stává především nízká obsazenost Zóny. Lidé podporují novou výstavbu, a tedy vstup investorů do Zóny Holešov, především pak s vidinou lepších pracovních příležitostí v oblasti a vyšších mezd. Lidé také chtějí mít „vyřešenu“ otázku dopravy, v tomto případě jim záleží především na tom, aby se „ulevilo“ silnicím nižších tříd a aby doprava ze/do Zóny Holešov mohla být vedena prioritně po nově budované dálnici D49.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x