Jak na vedení účetnictví jako OSVČ

Každý podnikatel musí sledovat svou ekonomickou aktivitu. Podle té totiž odvádí daň z příjmu. Menším OSVČ stačí vést daňovou evidenci, pokud ale váš roční obrat přesahuje 25 milionů korun, vedete povinně účetnictví. Čtěte, jak oba způsoby fungují, v čem se liší a zjistěte, který je vhodný pro vás.

Daňová evidence pro drobnější OSVČ

Daňovou evidenci (dříve označovanou za jednoduché účetnictví) mohou vést pouze OSVČ s ročními příjmy do 25 milionů korun. Tento způsob spočívá v evidenci příjmů a výdajů vždy s datem, ke kterému jste finance odeslali nebo dostali v hotovosti či na účet – nikoliv s datem vydání, přijetí nebo splatnosti faktury.

Základ daně z příjmů si pak spočítáte odečtením všech výdajů za rok od veškerých příjmů.

Účetnictví pro podnikatele s vyšším obratem

Pokud vedete účetnictví, evidujete všechny výnosy a náklady nezávisle na tom, kdy došlo k jejich uhrazení. Pokud tedy vystavíte fakturu v únoru, ale odběratel ji zaplatí v květnu, zaznamenáte v účetnictví výnos v únoru.

Vedení účetnictví je pro OSVČ povinné, pokud:

  • váš obrat za uplynulý rok přesáhl 25 milionů korun,
  • jste zapsaní v obchodním rejstříku,
  • povinnost vést účetnictví vám ukládá zvláštní právní předpis,
  • jste společníkem ve společnosti, kde alespoň jeden ze společníků vede účetnictví.

Pokud se vám to vyplatí, účetnictví můžete vést i dobrovolně.

Prakticky: Vedení daňové evidence a účetnictví 

Vedení podvojného účetnictví je náročnější než vedení daňové evidence, proto si ho podnikatelé zpravidla najímají účetní, které běžně využívají chytré programy na účetnictví. 

Vedení daňové evidence je podstatně jednodušší. Stačí zaznamenávat pouze:

  • příjmy a výdaje do peněžního deníku,
  • majetek do knih o majetku,
  • pohledávky a závazky do knih pohledávek a závazků.

Zákon o dani z příjmů nestanovuje, jak přesně má daňová evidence vypadat. Malým podnikatelům stačí tabulka v Excelu, do které uvádí potřebné údaje. Pokud je váš byznys větší nebo roste, vyplatí se software na daňovou evidenci, se kterým máte jistotu, že zaznamenáte vše potřebné – a správně.

Nervy ušetří chytrý program

Pokud chcete vést daňovou evidenci nebo účetnictví efektivně, zkuste například oblíbený účetní program Money S3. Vyzkoušejte, zda vám nebo vaší účetní vyhovuje – ve verzi zdarma.

A ještě poznámka na závěr, někteří podnikatelé nemusí vést ani daňovou evidenci, ani účetnictví. Pokud je váš roční příjem do 2 milionů korun, můžete uplatňovat výdaje procentem z příjmů (tzv. paušální výdaje). Výši paušálů udává zákon o daních z příjmů. Nebo využijete režim paušální daně.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x