Práce v rané péči se zdravotně postiženými dětmi není jen práce negativní, jak si mnozí myslí

Foto: Attila Zinčak
ZLÍNSKÝ KRAJ - Posláním Střediska rané péče EDUCO Zlín z.s. působícího ve Zlínském kraji je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním postižením od narození do 7 let. Dětem a rodinám pomáhá v jejich domácím prostředí, s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální pomoci. Přinášíme vám rozhovor s poradkyní rané péče ze Střediska rané péče EDUCO Zlín z.s.

Poradkyně rané péče Maruška pracuje v EDUCU 3,5 roku. Už během studia na střední škole věděla, že se chce věnovat dětem s postižením v raném věku. Proto její další kroky vedly na VŠ, kde vystudovala speciální pedagogiku raného věku.

Poradkyně rané péče pracují v terénu, jezdí do rodin ve Zlínském kraji, ve kterých je dítě se zdravotním postižením. Jaké byly tvoje zkušenosti a dojmy při prvních konzultacích v rodinách?

Jelikož jsem do rané péče nastoupila hned po studiu, tak první dojmy byly dost rozpačité. Člověk se snažil zorientovat v mnoha věcech a situacích, které tato práce přináší. Překvapilo mě, jak jsou rodiče silní, jak to vše zvládají. Práce v rané péči se zdravotně postiženými dětmi není jen práce negativní, jak si mnozí myslí, ale naopak je to práce, která člověku ukáže i spoustu pozitivních momentů.

Změnil se tvůj pohled na ranou péči po příchodu do praxe?

Rozhodně ano. Ta teoretická část, kterou se člověk učí během studií se najednou změní na praktickou a ta je poněkud jiná. Už to není jen terminologie a definice diagnóz, ale realita, kterou rodiče žijí každý den. Zjistila jsem, že s prací poradce je spojeno daleko více požadavků, nejde jen o hraní si s dítětem. Rozsah naší práce je pestrý a každý den jiný. Kromě odborné péče o postižené dítě a jeho rodinu musíme umět řídit auto, být kreativní, vyrábět pomůcky, vyřídit administrativní práci. Je nutné orientovat se v informacích mnoha institucí, které s ranou péčí souvisí, ať už jde o sociální pomoc či zprostředkování kontaktu na vhodného specialistu. Samozřejmě je důležité umět naslouchat a komunikovat s nadhledem a pochopením.

S jakými dětmi v EDUCU pracujete? Může se do péče střediska dostat každý?

Cílovou skupinou EDUCA jsou rodiny s dětmi s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením, děti s poruchou autistického spektra a děti předčasně narozené. Věková hranice je od narození do 7 let věku dítěte. Zájemce musí mít trvalé bydliště ve Zlínském kraji. Pokud jsou splněny tyto podmínky, tak se s rodinou (na její žádost) může navázat spolupráce. Stačí nás kontaktovat a domluví se první schůzka, kde si řekneme, co rodina potřebuje a jak EDUCO může pomoci.

Jak probíhají konzultace v rodině? Předchází konzultaci individuální příprava?

Na každou konzultaci se poradce individuálně připravuje. Každé dítě je jiné, má jiné potřeby a na to je třeba brát ohled, aby služba rané péče měla smysl.

Konzultace v rodině jsou většinou rozdělené do dvou částí. První část je práce s dítětem, kdy má poradce nachystané aktivity pro další rozvoj dítěte. Snažíme se rodiče vést a inspirovat, co se aktivit nebo speciálního přístupu k dítěti týče. Hlavní je, aby to rodič zvládl sám, i když poradce zrovna v rodině není. Druhá část je rozhovor s rodiči. Povídáme si o tom, co je u nich nového, co je trápí nebo s čím by od nás potřebovali pomoc. Při konzultaci se tak věnujeme podpoře celé rodiny.

Co ti přináší největší radost z práce? Přibliž nám tebou zmiňované pozitivní momenty práce v rané péči…

Je krásné pozorovat, jak se děti těší z nových aktivit, které jim do rodin přinášíme. Nebo když vás už ve dveřích čeká usměvavý rodič a natěšené dítě. Největší radostí je, když vidíte výsledky v průběhu času, jak se dítě rozvíjí, jaké dělá pokroky, jak rodina překonává různé překážky a vše nakonec nabere tak pěkný směr, že už nás rodina nepotřebuje. Stává se nezávislou, zvládne vše sama a můžeme se rozloučit. Těch krásných situací se dá najít opravdu hodně.

Jaká je podle tebe nejnáročnější stránka práce v rané péči?

Jak už to v životě bývá, tak nejtěžší jsou začátky. Rodina, která se ocitne v rané péči neví, co od nás očekávat. Důležité je navázání vztahu s rodinou i s dítětem. Nesmíme rodinu na začátku zahltit všemi možnými informacemi, chceme jim pomoct zorientovat se v celém systému.

Máme za sebou náročné měsíce. Jak jste se v EDUCU vypořádali s koronavirovou pandemií? Zůstaly rodiny bez péče?

Rodiny bez péče nezůstaly. Byli jsme v kontaktu, ať už telefonicky, e-mailem nebo přes různé sociální sítě. Na facebookových stránkách EDUCA i prostřednictvím e-mailu poskytujeme rodinám různé inspirativní články nebo nápady na aktivity pro práci s dětmi. Kromě konzultací na dálku jsme dezinfikovali pomůcky, připravovali metodické materiály a plánovali aktivity s dětmi. Naštěstí se už opatření postupně ruší a můžeme opět vyjíždět do terénu a poskytovat péči v plném rozsahu.

Foto: Archiv Střediska rané péče EDUCO Zlín z.s.

Je těžší pro děti s postižením vyrovnat se s karanténou, čelí většímu riziku? Jaké byly reakce rodin na izolaci?

Myslím, že ta situace byla těžká pro všechny. Děti najednou zůstaly doma ze školek a změnil se denní režim celé rodiny. Nejvíc to samozřejmě řešili rodiče s dětmi s PAS, tedy s poruchou autistického spektra. Děti byly zvyklé na klasický denní režim a najednou bylo vše jinak. Ze začátku bylo také povinné nošení roušek pro všechny, ale u dětí s PAS to nejde zavést ze dne na den. Naštěstí se toto opatření potom upravilo a děti s PAS roušky nosit nemusely. S většími obavami se pak potýkaly také rodiny, které mají děti s oslabenou imunitou, aby se nikdo z rodiny nenakazil a neohrozil malého člena rodiny.

Jaké má EDUCO plány do následujících měsíců?

Za přísných opatření už probíhají konzultace v rodinách, vracíme se k obvyklému režimu a můžeme se znovu naplno věnovat našim klientským dětem a jejich rodinám. Rozběhli jsme mezioborová setkání Týmů okolo dítěte. Do pohybu se dalo i plánování dalších akcí, které pomáhají rozvíjet činnost EDUCA. Tradiční benefiční golfový turnaj EDUCO Cup 2020 proběhne již 20. 6., pro rodiny s dětmi pak chystáme 5. 9. Pohádkový les na Burešově. Takže v EDUCU doufáme, že se vše brzy vrátí do starých kolejí.

  • Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
  • Chlumská 453
  • 763 02 Zlín – Louky
  • Telefon: 739 777 729
  • E-mail: ranapece.zlin@volny.cz

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x