Primářka transfuzního oddělení zlínské nemocnice Jana Pelková: Dárců krve přibývá, pomáhá nám osvěta

Foto: Archiv KNTB
ZLÍNSKÝ KRAJ - Každý, kdo někdy podstoupil operační zákrok v nemocnici, může za uzdravení a šanci na další život děkovat nejen zdravotníkům, ale i řadě bezejmenných hrdinů – dárců krve. Nejcennější tekutinu věnují tito dobrovolníci jako pomoc druhým nezištně bez nároku na honorář, mnozí pravidelně a řadu let.

Pokud přemýšlíte, že se mezi ně také zařadíte, je ten správný čas. Zvláště po Novém roce mívají transfuzní stanice krve nedostatek a dárci jsou velmi vítaní: noví i ti pravidelní. Nejen o tom, proč je zima z pohledu zásob krve nejnáročnější, ale i o získávání nových dárců a péči o ty stávající jsme si povídali s MUDr. Janou Pelkovou, primářkou Hematologicko-transfuzního oddělení v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně a ve Vsetínské nemocnici.

Paní doktorko, jak obecně hodnotíte vývoj posledních let? Některé nemocnice hlásí úbytek dárců, jinde jich přibývá…

Počet dárců mírně vzrůstá, alespoň v nemocnicích, ve kterých pracuji. Důvodů je zřejmě hned několik. Vliv má například osvěta i to, že dárcovství krve a také kostní dřeně veřejně podporuje řada firem a známých osobností.

Kdo je vlastně typický dárce krve?

Pro dárce krve a dalších krevních složek je jednotícím prvkem snaha a ochota pomáhat potřebným. Tito lidé se nachází napříč společností. Jsou mezi nimi lidé s vyšším i nižším vzděláním, muži i ženy, lidé mladí i starší. Všem jsme za jejich přístup velmi vděční a za jejich ochotu pomoci a „darovat něco ze sebe“ jim děkujeme.

Jak bojujete za získání dárců a udržení těch stávajících?

Snažíme se pro dárce dělat maximum, máme snahu vylepšovat prostředí transfuzních oddělení, zajišťovat pro dárce různé bonusy a výhody, dopřávat jim co největší komfort. Toho, že k nám chodí „darovat něco ze sebe“, si velmi vážíme a jsme za jejich přístup vděční.

S dárci se snažíme být co nejvíce v kontaktu, odpovídat na jejich dotazy, komunikovat s nimi, aby měli pro svá rozhodnutí co nejvíce informací. Z tohoto důvodu provozujeme webové stránky www.kntb.cz/informace-pro-darce-krve i facebookový profil Dárci krve Zlín, dotazy zodpovídáme i telefonicky či osobně. Pro dárce na Vsetínsku jsou informace dostupné na internetových stránkách Vsetínské nemocnice www.nemocnice-vs.cz. Snažíme se také co nejvíce spolupracovat s různými firmami a organizacemi, které dokáží dárce krve ocenit různými dárky, třeba ze své produkce. Pro návštěvníky transfuzních oddělení je to často vítané zpestření a příjemné překvapení. Pokud bych mohla zmínit nějakou aktualitu, tak připravujeme modernizaci prostor transfuzního oddělení ve zlínské nemocnici. Změnu k lepšímu si zaslouží jak dárci, tak náš personál. Věříme, že k modernizaci dojde v řádu měsíců. A ráda bych poděkovala našim podporovatelům, kteří poskytli na modernizaci finanční prostředky. Úplně nejlepší by ale bylo, z pohledu naší práce i dárců krve, kdyby se podařilo postavit novou nemocnici v Malenovicích. To by byl opravdu zásadní posun v kvalitě. Nejen pro nás, ale pro všechny pacienty a zdravotníky.

Co je podle vás největší překážkou v získávání nových dárců?

Lhostejnost a nezájem – obojího je ve společnosti stále hodně. Dalším důvodem je zdravotní stav populace. Je řada lidí, kteří by rádi krev či další složky krve rádi darovali, ale není to možné kvůli jejich nemocem či postižením. Na otázky, kdy a zda vůbec je možné darovat, odpovídáme prakticky každý den. V některých případech musíme zájemce odmítat. Jsou někdy zklamaní, chtěli pomoci, ale nejde to jinak. Dárcovství má svá přísná pravidla, příjemci krve jsou totiž další lidé, pacienti, a my nemůžeme ohrozit dárce ani příjemce.

Jak to funguje, když se stane, že krve je kritický nedostatek? „Půjčuje“ se z jiných nemocnic?

Ano, nemocnice si umí vypomáhat svými zásobami krve. Krev se nepůjčuje, musí se kupovat. Je tedy vždy komfortnější, když má nemocnice dost své krve. Nejen z hlediska výdajů, ale i kvůli možnosti jejího okamžitého použití v případě nutnosti.

Kolik dárců krve se pro představu musí „složit“ na průměrnou operaci jednoho pacienta?

„Průměrná“ operace neexistuje, každá je svým způsobem specifická. Třeba obecně patří operace žlučníku mezi ty, které jsou bezproblémové.

Ale může dojít k případu, kdy nastanou komplikace, a ty se mohou promítnout ve velké potřebě krve. Statisticky se dá říci, že hodně krve se spotřebovává při ortopedických operacích, při operacích cév i některých náročnějších operacích hrudníku apod. Často může jít i o litry krve na jednu operaci.

Která období roku jsou pro vás, pokud jde o zásoby krve, těmi vůbec nejkritičtějšími?

Určitě to jsou letní měsíce. Jednak většinou vzrůstá počet uskutečněných operací, jednak řada dárců krve odjíždí na dovolené. Nejsou tu tedy fyzicky a po návratu se na ně vztahují různě dlouhé lhůty – od měsíce do půl roku – během kterých darovat nemohou. Ty lhůty nejčastěji souvisí s návštěvami zahraničních destinací a tedy možnou hrozbou onemocnění dané osoby různými chorobami, například západonilskou horečkou. Pokud k nakažení došlo, projeví se to právě v době, kdy po návratu ze zahraniční dovolené darovat krev nelze. Je tedy nutné tyto lhůty dodržovat kvůli bezpečnosti pacientů i zdravotnického personálu.

Dalším kritickým obdobím je leden. Řada lidí, často pod tlakem atmosféry Vánoc, přichází darovat koncem roku. A na začátku nového roku jich proto není tolik. Chtěla bych proto poprosit, kdo z dárců může svou návštěvu naplánovat na leden místo na prosinec, ať to udělá.

Děkuji.

My také, děkujeme za rozhovor.

Primářka MUDr. Jana Pelková

Víte, že….

…ve Zlínském kraji je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky zhruba 14 tisíc dárců krve, to jsou zhruba 2 procenta obyvatel.

… dárcem krve se v České republice může stát člověk mezi 18 a 60 lety, který netrpí například vážnější alergií, cukrovkou, astmatem, nádorovým či krevním onemocněním, závažnou nemocí srdce, žaludečními vředy, autoimunitním onemocněním či chronickým zánětem ledvin.

…protože existuje i řada důvodů pro krátkodobé přerušení dárcovství, zdravotní stav před každým odběrem krve posuzuje vždy transfuzní lékař. Kromě dobrého pocitu z pomoci druhým lidem je tak pro všechny dárce velkou výhodou právě pravidelná lékařská kontrola. …standardní odběr činí 450 ml, což je asi 10 % množství krve obíhající v těle dospělého člověka. Samotný odběr trvá 7 až 10 minut.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x