Proč jsou v autě potřeba zapalovací svíčky?

Zapalovací svíčky jsou základními součástmi spalovacího motoru automobilu. Zajišťují elektrickou jiskru potřebnou k zapálení směsi paliva a vzduchu ve válcích motoru.

Když se směs paliva a vzduchu dostane do válce motoru, musí se zapálit, aby vznikla energie, která pohání automobil. Zapalovací svíčky poskytují elektrický náboj potřebný k zapálení směsi paliva a vzduchu ve válci.

Zapalovací svíčka je připojena k zapalovacímu systému automobilu, který vytváří elektrické napětí. Tento náboj je přiveden do zapalovací svíčky, která vytvoří jiskru přes mezeru mezi elektrodami na konci svíčky. Tato jiskra zapálí směs paliva a vzduchu a vytvoří výkon potřebný k pohonu vozu.

Bez zapalovacích svíček by se směs paliva a vzduchu ve válcích motoru nezapálila a automobil by nebyl schopen vyvinout výkon potřebný k pohybu. Zapalovací svíčky jsou proto pro správnou funkci automobilu nezbytné.

Velikost klíče zapalovací svíčky označuje průměr šestihranu, který se používá k utažení nebo povolení zapalovací svíčky. Zapalovací svíčky Ridex s velikostí drážky 20,8 mm jsou poměrně běžné a lze je nalézt v mnoha různých typech motorů.

Velikost klíče zapalovací svíčky nemá vliv na její výkon, ale je důležité zajistit, aby velikost odpovídala nástrčnému klíči, který se používá k instalaci nebo demontáži zapalovací svíčky.

Výkon zapalovací svíčky Ridex je dán faktory, jako je její tepelný rozsah, konfigurace elektrod a materiály použité při její konstrukci. Zapalovací svíčky Ridex jsou určeny pro různé motory a provozní podmínky a vlastnosti konkrétní zapalovací svíčky se mohou lišit v závislosti na její konstrukci a provedení.

Pro určení nejvhodnějších zapalovacích svíček pro konkrétní motor je vždy nejlepší konzultovat specifikace výrobce nebo důvěryhodného mechanika.

Výměna zapalovacích svíček v automobilu je poměrně jednoduchý proces. Zde jsou uvedeny základní kroky:

Zaparkujte vůz na dobře větraném místě a nechte motor zcela vychladnout.

Vyhledejte zapalovací svíčky – budou se nacházet na horní straně motoru a jejich počet bude záviset na počtu válců v motoru.

Z každé zapalovací svíčky vyjměte dráty nebo zapalovací cívky a dávejte pozor, abyste nepoškodili dráty nebo konektory.

Pomocí nástrčného klíče na zapalovací svíčky uvolněte a vyjměte staré zapalovací svíčky. Otáčením klíče proti směru hodinových ručiček svíčky uvolněte a poté je vytáhněte z motoru.

Zkontrolujte stav starých zapalovacích svíček – pokud jsou znečištěné, opotřebované nebo poškozené, bude nutné je vyměnit.

Nainstalujte nové zapalovací svíčky tak, že je zasunete do motoru a utáhnete je nástrčkovým klíčem na zapalovací svíčky. Otáčejte klíčem ve směru hodinových ručiček, dokud svíčky nedosednou, a poté ještě jednou otočte o čtvrt otáčky, abyste se ujistili, že jsou zcela usazeny.

Ke každé zapalovací svíčce znovu připojte dráty zapalovacích svíček nebo zapalovací cívky a ujistěte se, že jsou pevně připevněny.

Postup opakujte pro každou zapalovací svíčku v motoru.

Nastartujte motor a poslouchejte, zda se neozývají neobvyklé zvuky nebo zda nedochází k nesprávnému zapalování.

Je důležité používat správný typ zapalovacích svíček pro konkrétní vozidlo a dodržovat výrobcem doporučený harmonogram výměny zapalovacích svíček. Pokud si nejste jisti jakýmkoli aspektem výměny zapalovacích svíček ve vašem vozidle, je vždy nejlepší poradit se s kvalifikovaným mechanikem.

 

PR

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x