Strategická průmyslová zóna Holešov získá novou stezku pro cyklisty a pěší

Projekt nové stezky pro cyklisty a pěší vznikne za finanční podpory Evropské unie ve východní části areálu Zóny Holešov a zahrnuje také instalaci veřejného osvětlení podél cyklostezky a různé úpravy zeleně.

Délka této nové stezky bude činit necelých 1,4 km a povede souběžně s již vybudovanými účelovými komunikacemi na ulicích Holešovská, Zahnašovická a Spojovací I. Za okružní křižovatkou ulic Všetulská a Holešovská se stezka napojí, na ulici Všetulské, na plánovanou stezku v centrální části průmyslové zóny. Stavební práce by měly být hotovy v listopadu roku 2025, celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši necelých 20 milionů korun bez DPH, přičemž z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude financováno zhruba 85 % této částky.

„Vybudování stezky pro cyklisty a pěší v naší průmyslové zóně je skvělým krokem k podpoře zdravého životního stylu a ke zlepšení dopravní infrastruktury, která je pro vedení Zóny Holešov i zasídlené investory naprosto zásadní. Tento projekt nepochybně přispěje k větší atraktivitě celé zóny nejen pro zdejší zaměstnance, ale i další potenciální investory,“ uvedl předseda představenstva holešovské průmyslové zóny Radovan Macháček a doplnil: „Díky podpoře Evropské unie a Zlínského kraje tak můžeme společnými silami snížit svou uhlíkovou stopu a zlepšit kvalitu ovzduší pro obyvatele Holešova a blízkého okolí tím, že podpoříme ekologičtější způsoby dopravy.“

Základním cílem projektu je tedy vybudovat speciální cyklostezku, která umožní bezpečný a pohodlný pohyb cyklistům při cestách do zaměstnání, škol a za službami. Jeho součástí je také doprovodná infrastruktura. Projekt se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v dané oblasti, na zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti provozu, ale také na podporu rozvoje cyklistické dopravy v regionu.

Zdroj: Zlínský kraj

--> --> --> --> -->