Ve znamení investic. Co plánují města pro rok 2020

Ve zlínskézoo se bude opět investovat do stavby expozice Kariburi. Zdroj: Archiv Zoo Zlín-Lešná
ZLÍNSKÝ KRAJ - Ve všech velkých městech Zlínského kraje mají schválen rozpočet na rok 2020. Jaké částky jsou vyčleněny na investice a co radnice přesně plánují? Připravili jsme přehled, jak to bude vypadat v Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Zlíně.

Kroměříž

Kroměřížská radnice plánuje na rok 2020 investice za bezmála 180 milionů korun. Schválený rozpočet počítá s příjmy asi 722 milionů korun, výdaje ale budou vyšší. „Plánovaný schodek ve výši 111,9 milionu korun uhradíme z úspor z předchozích let. Peníze jsme šetřili na velké investiční akce a jsem rád, že v roce 2020 některé z těchto projektů začneme realizovat,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Největší investicí by mělo být snížení energetické náročnosti městského bytového domu v Lutopecké ulici, které přijde na 40 milionů korun. Téměř 15 milionů korun město na tuto akci získá z evropských fondů. Začne i stavba parkovacího domu v Havlíčkově ulici, na kterou je v rozpočtu pro rok 2020 vyčleněno 38 milionů. Celkový rozpočet projektu přitom dosahuje 115 milionů korun, z toho 51 milionů město obdrží z evropských fondů. Další velkou investicí bude oprava technologie chlazení zimního stadionu za 37 milionů korun. Na tuto akci by radnice měla získat téměř osm milionů korun ze Státního fondu životního prostředí. Více než 29 milionů korun je vyčleněno na opravy chodníků a komunikací. Pokračovat bude projekt na vylepšení vybavení základních škol nazvaný Škola pro všechny, věda hrou, na který je v rozpočtu na příští rok deset milionů korun.

Zlín

Zlín bude mít v roce 2020 přebytkový rozpočet. Celkové příjmy by měly dosáhnout výše 1,66 miliardy korun. Na investice je pamatováno částkou 234 milionů korun. „Další volné zdroje na investice budou známy po ukončení kalendářního roku,“ prohlásil náměstek primátora Bedřich Landsfeld, do jehož kompetencí patří ekonomika města.

Schválený rozpočet opět počítá s významnými investicemi do oblasti dopravy, konkrétně se jedná o částku zhruba 50 milionů korun. Ta umožní například dokončit práce v rámci vybudování cyklostezky na ulici Výletní a Tyršově nábřeží nebo realizaci SMART – Navigačního parkovacího systému a dispečinku ITS ve Zlíně. Na investice do místních částí je v rozpočtu vyčleněno 25 milionů korun, stejně jako v předchozích letech. Mezi největší investice bude patřit také rekonstrukce a přístavba školní jídelny v Hradské, schválena je i investiční dotace zoologické zahradě na první etapu expozice Karibuni.

Třetím rokem bude pokračovat projekt Tvoříme Zlín, díky kterému mohou občané navrhovat proměny veřejného prostoru. V rozpočtu je na něj vyčleněná částka 5 milionů korun. Pokračovat budou dále práce  na cyklostezce Výletní či na opravě střechy zámku Lešná.

Uherské Hradiště

Také v Uherském Hradišti budou hospodařit se schodkem. Plánované výdaje činí 809 milionů korun, předpokládané příjmy jsou o zhruba 122 milionů nižší. Město ztrátu z hospodaření pokryje přebytkem z vlastních zdrojů vytvořených v předcházejícím období. Kapitálové výdaje pro rok 2020 činí téměř 183 milionů korun, což je v dlouhodobém srovnání nadprůměrná částka.

„Největší položkou je 17,9 milionu korun na rekonstrukci sportovního areálu Mojmír. Investiční akce započala letos, dokončení je plánováno právě v roce 2020,“ říká mluvčí města Jan Pášma.

Mezi další významné investice bude patřit druhá etapa revitalizace veřejného prostranství sídliště Na Rybníku za 15,5 milionu korun, autobusové zastávky Malinovského, Sokolovská, Rybárny a Svatojiřské nábřeží v hodnotě 13,8 milionu korun či rekonstrukce ulice Za Kovárnou v místní části Sady v hodnotě přes deset milionů. Rozpočet pamatuje i na rekonstrukci ulic Příkrá a Radovy v Míkovicích či výstavbu skateparku.

Vsetín

Příjmy 630 milionů korun, ale výdaje o více než 194 milionů korun vyšší. Tak vypadá schválený rozpočet na rok 2020 ve Vsetíně. „Schodek ve výši 194,5 miliónu je vyrovnán smluvně zajištěnými krátkodobými půjčenými prostředky a finančními prostředky, kterými město disponuje na bankovních účtech z přebytku hospodaření z minulých let,“ vysvětlil starosta Vsetína Jiří Růžička. Důvodem schodku je vysoká míra investic – ty by měly činit přes 273 milionů korun. Z toho například do dopravy půjde asi 46 milionů, investice do školství činí přibližně 58 milionů, sportu a tělovýchovy 70 milionů a do bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 88,5 milionu korun.

Z investičních akcí plánuje radnice například výstavbu točny na sídlišti Sychrov, na kterou je v rozpočtu vyčleněno 10 milionů. Počítá se s pokračováním výstavby cyklostezky Rokytenka. Rozpočet pamatuje také na projektovou přípravu stavebních úprav Dolního náměstí a vyčleňuje rovněž finance na projektovou dokumentaci přednádražního prostoru.

V oblasti tělovýchovy a sportu se počítá například s financováním rekonstrukce městských lázní nebo montáží bezpečnostních skel na zimním stadionu. „Vyčleněny jsou i peníze na vznik projektové dokumentace na sportovní areál na Ohradě u Bečvy a také prostředky na revitalizaci území u střední průmyslové školy, kde během příštího roku vznikne pumptrack,“ dodal starosta.

Inzerce

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x