Hasiči ve Zlínském kraji vyjeli v sobotu k devíti hlášeným požárům trávy

Hasiče v sobotu zaměstnalo hned několik požárů trávy. Foto: HZS Zlínského kraje
ZLÍNSKÝ KRAJ - Slunečná sobota vylákala občany k zahradním pracím, při kterých použili i otevřený oheň. Hasiči tak vyjeli k 9 hlášeným požárům trávy na území celého Zlínského kraje.

6 výjezdů bylo v okresu Uherské Hradiště. V okresech Zlín, Vsetín a Kroměříž bylo po jednom výjezdu.

V jednom případě byla zaznamenána škoda na majetku, a to v městysu Buchlovice na Uherskohradišťsku, kde oheň poškodil oplocení u rodinného domu. K zranění osob nedošlo.

K požárům vyjely nejen jednotky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, ale i 22 jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí.

Nejen na jaře nebo v létě mnozí z nás pobývají v přírodě, kde se často neobejdeme bez táboráku, grilování nebo opékání buřtů. Oheň v přírodě se však snadno může vymknout kontrole a napáchat nevyčíslitelné majetkové a ekologické škody.

Základní pravidla pro rozdělávání ohně v přírodě

 • Při rozdělávání ohně v přírodě je nutné v první řadě zvolit vhodné místo pro ohniště. To by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a vůbec všech věcí, které se mohou vznítit. Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech! Zcela zakázáno je i rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi.
 • Oheň nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance (zetlelá vrstva jehličí) nebo rašelině, ani v blízkosti stohů, seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Kvůli podobné neopatrnosti lidí každoročně vznikají stovky požárů. Pro rozdělávání ohně je naopak ideální hliněný podklad. Za silného větru nebo v období extrémního sucha bychom oheň v přírodě neměli rozdělávat vůbec.
 • Místo táboráku je nutno i vhodně uspořádat. Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který bude zbaven veškerých hořlavin.
 • K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu nebo líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky.
 • Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byla polena poskládána do stabilní pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání nebezpečí rozvalu pyramidy do okolí.
 • Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje.
 • Opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte – ať již prolitím vodou nebo zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči musí každý rok dohašovat ohniště, která byla ponechána svému osudu.
 • Zejména půda v jehličnatém lese je z hlediska možného vzniku a šíření požáru riziková. Hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště. Nedbalé uhašení proto nestačí a ohniště je nutné důkladně prolít vodou!
 • Pamatujte, že děti by neměly být nikdy u ohniště ponechány bez dozoru dospělé osoby!
 • Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty (rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem, munici).
 • Oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi!
 • Pamatujte, že oheň a alkohol nepatří k sobě!
 • Zvláště pozor dejte na sezení a hry příliš blízko plamenů, stačí málo a může dojít ke vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas a popálení.
 • Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x