Lidé mohou nominovat svého kandidáta na Cenu města Zlína

ZLÍN - Veřejnost se opět může zapojit do nominace na Cenu města Zlína za rok 2010 a až do konce listopadu mohou lidé posílat své tipy na kandidáty. Agentuře Mediafax to uvedla ve středu mluvčí města Marie Masaříková. Nominováni by měli být výjimeční lidé, kteří svou prací či svými postoji pozitivně ovlivnili živ...

ZLÍN – Veřejnost se opět může zapojit do nominace na Cenu města Zlína za rok 2010 a až do konce listopadu mohou lidé posílat své tipy na kandidáty. Agentuře Mediafax to uvedla ve středu mluvčí města Marie Masaříková.

Nominováni by měli být výjimeční lidé, kteří svou prací či svými postoji pozitivně ovlivnili život ve Zlíně.

Návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhované osoby, její datum narození, trvalé bydliště a také zdůvodnění návrhu včetně stručného životopisu kandidáta. Navrhovaný kandidát navíc musí být starší 30 let. U navrhované právnické osoby musí nominace obsahovat název obchodní firmy, její identifikační číslo, adresu sídla a také zdůvodnění. Z návrhu musí být zřejmé, kdo ho podal.

Cenu nemůže získat současný člen zastupitelstva, vedoucí zaměstnanci města, příspěvkových ani obecně prospěšných a obchodních organizací zřizovaných a založených městem.

Podle platného statutu o udělení ceny rozhodují dále zastupitelé, kteří z návrhů občanů a právnických osob předloží individuálně své nominace. Na jednání zastupitelstva o nich potom hlasují v tajném hlasování. V každém roce může být Cena města Zlína udělena nejvýše dvěma navrženým osobám.

Cenu uděluje Zastupitelstvo města Zlína jedenkrát ročně, a to k 3. dubnu – dni narození Tomáše Bati. Prvními nositeli se stali profesor Vladimír Karfík, Josef Vaňhara a Miroslav Zikmund, kteří získali Cenu města Zlína za rok 1993. V průběhu 17 let získalo cenu 31 významných žen a mužů ze Zlína. V loňském roce cena udělena nebyla, protože ani jeden ze dvou kandidátů, kteří postoupili, nezískal v tajném hlasování statutem stanovených 28 hlasů.

--> --> --> --> -->