Video: Otazníky kolem nemocnice

Svolání mimořádného zasedání zastupitelstva Zlínského kraje žádají představitelé hnutí Starostové a nezávislí. Jde prý o odvrácení ekonomického a personálního krachu krajem zřizované Krajské nemocnice Tomáše Bati.

run_function(‚id‘,’28‘,’14699′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(‚100‘); $wc[‚id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(‚14699‘); $wc[‚unique_id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[‚function_id‘]=’28‘;‘,’a:0:{}‘); ?>