Video: Na místě bývalé tržnice Baťák vyroste univerzitní budova

Totální ostuda centra města Zlína - to je už řadu měsíců areál bývalé tržnice Baťák. Ted se konečně zdá být jisté, že má své dny sečteny. Nic by už nemělo bránit tomu, aby tam vyrostla nová budova zlínské Technologické fakulty UTB za více než 500 milionů korun. Stavět by se mělo začít v létě letošního roku.

run_function(‚id‘,’28‘,’14896′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(’99‘); $wc[‚id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(‚14896‘); $wc[‚unique_id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[‚function_id‘]=’28‘;‘,’a:0:{}‘); ?>