Video: Tajemný obyvatel zlínské přehrady

Jednoho podivuhodného obyvatele má teď zlínská přehrada. Lidé si tu zvykají na velkého, chlupatého hlodavce, kterému při jeho pravidelných vycházkách nosí nejrůznější laskominy.Mnozí se domnívají, že jde o bobra nebo ondatru, podle všeho si tuale nový domov našla nutrie říční. Jak se sem dostala ze zhruba kilometr vzdálené Dřevnice, to je záhada.

run_function(‚id‘,’28‘,’14855′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(’91‘); $wc[‚id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(‚14855‘); $wc[‚unique_id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[‚function_id‘]=’28‘;‘,’a:0:{}‘); ?>