Na zlínské univerzitě je možné studovat nový zdravotnický obor

ZLÍN - Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nabídne studium nového oboru, a to Zdravotně sociální pracovník. Agenturu Mediafax o tom v úterý informoval Jan Malý z tiskového oddělení školy.

Jedná se o tříletý bakalářský obor a zájemci mohou posílat přihlášky ke studiu do 14. dubna.

„Absolventi oboru najdou široké uplatnění jak ve zdravotnických zařízeních, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, hospicových zařízeních, kojeneckých ústavech nebo denních stacionářích, tak ve státní správě, neziskových a charitativních organizacích nebo vzdělávacích institucích, kde se prolíná zdravotní páče s péčí sociální,“ řekla proděkanka fakulty Lenka Drábková. Studium oboru zahrne předměty vztahující se k sociální práci i předměty související s poskytováním zdravotní péče. Absolventi tak budou schopni poskytovat kvalifikovanou zdravotně sociální péči například nemocným nebo lidem po úraze, ale také jejich příbuzným.

„Studijní obor má uspokojit poptávku zdravotnických a sociálních zařízení, v nichž se prolíná zdravotní péče s péčí sociální, po pracovnících schopných poskytovat profesionální zdravotně sociální péči,“ vysvětlila garantka oboru Martina Cichá.

Ke studiu budou uchazeči přijímáni na základě úspěšného absolvování Národních srovnávacích zkoušek Scio.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x