Vsetínská nemocnice vyšetří zájemcům ledviny

VSETÍN - V rámci šestého ročníku Světového dne ledvin nabízí ve čtvrtek vsetínská nemocnice všem zájemcům vyšetření ledvin. Agentuře Mediafax to oznámila mluvčí vsetínské nemocnice Lenka Plačková.

Cílem kampaně je zvýšit informovanost zdravotníků a zejména laické veřejnosti o nemocech ledvin, možnostech jejich časného záchytu, prevence a léčby. Hlavní pozornost je tentokrát zaměřena na vztahy mezi onemocněním ledvin a onemocněním srdce.

„Vsetínská nemocnice se stejně jako v minulých letech připojí k této akci. V nefrologické ambulanci bude ve čtvrtek od 6.30 do 11 hodin probíhat screeningové vyšetření na onemocnění ledvin. Zájemcům bude vyšetřen krevní tlak, glykémie, moč na bílkovinu, krev a kreatinin a bude vypočtena i funkce ledvin,“ poznamenala Plačková.

V České republice je odhadem pět procent obyvatel s významně sníženou funkcí ledvin. Nemocní mají zvýšené riziko onemocnění srdce a cév a jsou také ohroženi vývojem selhání ledvin, které vyžaduje náhradu jejich funkce dialýzou či transplantací.

Časná detekce chronického onemocnění ledvin je snadná (vyšetření bílkoviny v moči, stanovení sérového kreatininu, eventuálně výpočet filtrační funkce ledvin). U většiny pacientů s chronickým onemocněním ledvin však zůstává toto onemocnění nediagnostikováno. I v ČR je každoročně zahajována dialyzační léčba až u třetiny nemocných, u kterých se o chronickém onemocnění ledvin nevědělo. Časná diagnóza umožňuje snížit riziko vývoje selhání ledvin a předejít vývoji jeho komplikací.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x