Děkankou zlínské Fakulty humanitních studií byla zvolena Anežka Lengálová

ZLÍN - Kandidátkou na jmenování děkankou Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně byla ve středu zvolena dosavadní prorektorka pro pedagogickou činnost univerzity a ředitelka Ústavu anglistiky a amerikanistiky Fakulty humanitních studií Anežka Lengálová.

Členové akademického senátu fakulty vybírali ze dvou kandidátů. Kromě Lengálové kandidoval na děkanský post také současný děkan fakulty Vlastimil Švec. Lengálová získala hlasy sedmi členů akademického senátu fakulty, přitom ke zvolení bylo nutné získat hlasy nadpoloviční většiny všech členů akademického senátu, tedy nejméně šest hlasů.

Anežka Lengálová absolvovala zlínskou Fakultu technologickou a studium angličtiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na Fakultě technologické se také v roce 2005 habilitovala docentkou. Na zlínské univerzitě působí od roku 1995, v roce 2008 se stala ředitelkou Ústavu anglistiky a amerikanistiky. V letech 2007-2010 působila jako proděkanka Fakulty humanitních studií, v letošním roce se stala prorektorkou univerzity.

Kandidátku na jmenování děkankou navrhne akademický senát Fakulty humanitních studií rektorovi univerzity ke jmenování do funkce. Funkční období děkana trvá čtyři roky a každý děkan může stát v čele fakulty nejvýše dvě po sobě jdoucí volební období.

„Zaměřit se chci zejména na zvýšení počtu uznatelných výstupů v publikační a jiné tvůrčí činnosti akademických pracovníků fakulty, které nabývá na významu v současném systému financování vysokých škol. Zároveň chci klást důraz na kvalitu výuky, aby absolventi fakulty byli dobře uplatnitelní v praxi,“ řekla Lengálová.

Za další aktuální úkol fakulty považuje budoucí děkanka zahájení provozu univerzitní mateřské školy Qočna a hlídacího koutku Koala. Ty budou určeny pro děti zaměstnanců a studentů univerzity a jejich provoz má začít od 1. června.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x