Novinky v přípravách Zlínského jara

Důležitou novinkou je potvrzení záštity Václava Havla nad Dnem přemýšlení, Prof. Ing. Petra Sáhy, CSc., rektora Univerzity Tomáš Bati nad Dnem tvůrčím a MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje nad Dnem pracovním

Den přemýšlení se celý uskuteční v Městském divadle ve Zlíně. Účast na diskuzích již potvrdila většina oslovených osobností: Jiřina Šiklová, Zdeněk Tůma, Erik Tabery, Adam Gebrian, Kateřina Šedá, Rut Kolínská, Luděk Nidrmayer, Vlastimil Ondra, Jiří Zajíc a studenti z iniciativy Inventura demokracie. Po Kabinetu Havel bude následovat na závěr programu divadelní představení: Když už člověk jednou je…
V Den tvůrčí se uskuteční celodenní projekce filmů ve Velkém kině. V dopoledních projekcích pro školy a odpoledních pro veřejnost bude na programu: Oko nad Prahou, Vše pro dobro světa a Nošovic, Občanský průkaz a Odcházení Díky skvělé spolupráci s Městským divadlem Zlín proběhne v rámci Zlínského jara v Den pracovní také premiéra představení Komunismus.
Na nám. Míru se v Den sváteční uskuteční koncert Pro Zlín, na kterém se představí např. Hudecká úderka, Ležérně v leže a Epy De Mye.

Připravujeme čtyři výstavy: „Cenzurováno“ v Univerzitním centru, „Normální je pomáhat“ v Městském divadle, „Namaluj svobodu“ ve Velkém kině a „Putovní výstavu Sítě mateřských center“ v 21. budově.
Rozeslali jsme výzvu NNO Zlínského kraje s nabídkou možností, jak se zapojit. Řada organizací již projevila zájem o účast v Den pracovní a při prezentaci NNO v Den sváteční a na výstavě Normální je pomáhat.

6. května – Den tvůrčí – Vláček osobností
Hlavní myšlenkou Dne tvůrčího je vynést témata diskuzí předešlého dne na ulici, oslovit a vtáhnout širší společnost, prezentovat důležité hodnoty, na kterých by měla stát naše budoucnost. Proto chystáme řadu aktivit, jak toho docílit: happening osobností na nám. Míru „Heslo ke svobodě“, veřejné čtení České vize u altánku v parku – „Zlínský Hydepark“, komentované projekce ve Velkém kině a již zmiňované výstavy (tři zajímavě pojaté vernisáže proběhnou právě v tento den). Jednou z nejzajímavějších událostí tohoto dne bude ovšem Vláček osobností: V průběhu Dne tvůrčího bude ulicemi města projíždět motorový vláček, který bude mít vlastně dvě funkce. Díky výzdobě na stěnách vagónků bude nositelem myšlenek Dne přemýšlení a propagátorem Zlínského jara. Především se v něm ovšem bude diskutovat, a to přímo s některými osobnostmi z předešlého Dne přemýšlení. Vláček bude v pevných trasách jezdit městem od 10:00 do 18:00. Každý ze tří vagónků bude věnovaný jednotlivým tématům předešlého dne. Vláček bude mít svého průvodčího a také „železniční stanice“, na kterých budou moci přistupovat občané a diskutovat a diskutovat. Poslední jízda vláčku povede k Univerzitnímu centru, ke kterému poveze osobnosti na vernisáž výstavy Cenzurováno v 18:00.

Výstava Normální je pomáhat
Kde: Městské divadlo, Zlín, foyer v přízemí
Kdy: vernisáž 5. května v Den přemýšlení před Kabinetem Havel (17:00), ukončení výstavy 22. května
Idea výstavy: Prezentace činnosti NNO Zlínského kraje. Zviditelnění dobrovolnictví jako základního kamene občanské společnosti.
Forma: K dispozici budou jednotné nástěnky 70x100cm, které budeme zájemcům distribuovat. Organizace, které se chtějí v rámci výstavy prezentovat, budou mít volnou ruku při výzdobě nástěnky. Jednotně zvolíme jen malou část formátu A3. Doporučený je především obrazový materiál, fotografie z akcí a popisky.
Kontakt, organizace výstavy:
Domino cz, o.s., Leona Hozová,Email: leona.hozova@idomino.eu , tel.: 577 218 708, www.domino-zlin.cz

www.zlinskejaro.cz

--> --> --> --> -->