Zlínský kraj investuje do oprav silnic a mostů přes 30 milionů korun

ZLÍN - Zlínští krajští radní schválili investice související s rekonstrukcí dvou silnic a dvou mostů v kraji v hodnotě přesahující 30 milionů korun. Agentuře Mediafax to uvedla mluvčí Zlínského kraje Gabriela Dvorníková.

Investiční záměry Ředitelství silnic Zlínského kraje se týkají rekonstrukce silnic v obcích Blazice a Doubravy a mostů u Vizovic a ve Lhotě u Vsetína. „Práce budou zahájeny během měsíce dubna a jejich dokončení se předpokládá ještě v letošním roce. Náklady budou hrazeny z rozpočtu Zlínského kraje,“ upřesnil Jaroslav Drozd (ČSSD), náměstek hejtmana Zlínského kraje, zodpovědný za oblast dopravy.

První z investičních záměrů se týká rekonstrukce silnic v obci Blazice. Opraveny budou úseky silnic II/437 a III/43726 v celkové délce 1186 metrů, které jsou v současné době v nevyhovujícím stavu. Součástí akce budou i stavební úpravy dvou mostních objektů, které jsou rovněž v nevyhovujícím stavu.

Nutnost opravy silnice III/49720 v obci Doubravy je vyvolána havarijním stavem komunikace, jde o plošnou deformaci vozovky, hloubkovou korozi a síťové trhliny. Ve špatném stavu je také odvodnění silnice. Opraven bude úsek v délce 178 metrů. Součástí rekonstrukce bude i obnova mostního svršku na mostě, který je součástí komunikace, výstavba opěrné zdi k zajištění silničního tělesa, napojení sjezdů a místních komunikací a obnovení a doplnění dopravního značení.

Ve Lhotě u Vsetína bude zdemolován starý most, převádějící silnici III/4887 přes místní potok, a na jeho místě bude postaven most nový. Součástí stavby budou i nezbytné úpravy koryta vodního toku a úpravy přilehlých úseků komunikace v celkové délce 25 metrů. Nový most bud sloužit pro veškerou silniční dopravu bez omezení.

Poslední ze schválených investičních záměrů řeší odstranění havarijního stavu a zvýšení únosnosti mostu, který se nachází před městem Vizovice a převádí silnici III/0496, vedoucí z obce Zádveřice- Raková, přes vodní tok Lutoninka. Mostní objekt má v nevyhovujícím stavu mostní svršek a velmi nízkou zatížitelností omezuje průjezd těžkých nákladních vozidel. Sanací mostního svršku bude nosná konstrukce mostu zajištěna proti pronikání vlhkosti, čímž bude prodloužena životnost mostu a nebude nutné přikročit k jeho celkové rekonstrukci, která by byla vzhledem k jeho velikosti velmi nákladná. Rovněž u tohoto mostu bude po jeho rekonstrukci zajištěna průjezdnost silnice III/0496 pro veškerou silniční dopravu bez omezení.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x