Vsetínská nemocnice otevře nový pavilon

VSETÍN - V areálu Vsetínské nemocnice bude ve čtvrtek slavnostně zahájen provoz nového pavilonu Patologie a centralizovaných laboratorních provozů. Agenturu Mediafax o tom informovala mluvčí vsetínské nemocnice Lenka Plačková.

Stavbu hradil Zlínský kraj a významná část peněz putovala i z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava. Celkem stál nový pavilon přibližně 102 milionů korun. Kraj ze svého rozpočtu uvolnil téměř 64 milionů korun, zbytek pokryly evropské peníze. Vnitřní vybavení hradí ze svých prostředků nemocnice.

V novém objektu najdou zázemí oddělení patologické anatomie, klinické biochemie a hematologicko-transfuzní oddělení. Prostory nového pavilonu budou slavnostně otevřeny ve 13 hodin, o hodinu později si pavilon bude moci prohlédnout i široká veřejnost, a to až do 16 hodin.

„Důvodem výstavby nového objektu byl především havarijní stav staré patologie z roku 1911, která již nesplňovala bezpečnostní ani hygienické podmínky. Zcela nevyhovující bylo zázemí pro personál i pro pozůstalé, kteří se chtěli rozloučit se zesnulým. Nový pavilon nabízí moderní podmínky pro práci laborantů a lékařů, kteří operačním oborům i ambulancím zajišťují požadované diagnózy ze vzorků tkání. Právě na jejich přesné diagnostice závisí stanovení účinné léčby,“ konstatovala Plačková.

V nové budově najde své sídlo také hematologicko-transfuzní oddělení a oddělení klinické biochemie, čímž se významně zkrátí zdlouhavý transport vzorků z lůžkových oddělení. Výrazně se také zlepší diagnostické možnosti. K dispozici je rovněž moderní zázemí pro dárce krve. Projekt modernizace nemocnice byl s ohledem na moderní trendy koncipován tak, aby umožnil vytvoření přímé linky biochemických a imunochemických vyšetření. Tím se podstatně zvýší automatizace vyšetřovacích postupů a dojde tak k omezení případných chyb způsobených lidským faktorem.

Výstavba pavilonu patologie a laboratorních provozů je nultou etapou generelu rozvoje nemocnice. S výstavbou pavilonu pro centralizované laboratorní provozy souvisela řada činností, které jsou přípravnou fází k budování interního pavilonu. Jedná se především o příjezdové cesty, kanalizaci a další infrastrukturu. Ta musí být připravena tak, aby následné etapy generelu neohrozily chod nemocnice. Prvním oddělením, které v novém pavilonu zahájí provoz, je oddělení klinické biochemie. Fungovat začne od pátku 8. dubna. Následně se uskuteční stěhování oddělení patologické anatomie.

--> --> --> --> -->