Počet stížností se v Kroměříži za posledních šest let zdvojnásobil

KROMĚŘÍŽ - Dvojnásobný počet stížností zaznamenávají za posledních šest let na radnici v Kroměříži. Agenturu Mediafax o tom v úterý informoval mluvčí města Pavel Zrna s tím, že za loňský rok podali lidé celkem 62 stížností.

Oddělení pro řešení přestupků a stížností kroměřížské radnice eviduje mimo jiné v roce 2009 jen 37 a o rok dříve 48. „Obsah stížností bývá velmi rozmanitý, od rušení nočního klidu, odvozu domovního odpadu, povolení vjezdu k nemovitosti, přes způsob parkování, kácení a ořez stromů, čištění komunikací ve městě až po soužití mezi obyvateli či zápach v ovzduší. Výjimkou nejsou ani stížnosti na nesprávný postup úředníka, nečinnost odboru,“ uvedl Zrna.

Úředníci se setkali už i se stížností na nadměrný výskyt much v určité lokalitě, postavení přívěsu na parkovišti u souseda nebo zápach na Velkém náměstí. „Poměrně častá jsou naopak upozornění na rušení nočního klidu ze zahrádky před restaurací,“ uvedl Milan Fritz, který má evidenci stížností na starosti. Upozornil ale, že jeho oddělení se nezabývá oprávněností nebo neoprávněností podané stížnosti, ale předá ji k řešení příslušnému odboru nebo úřadu. Z tohoto pohledu stížnosti od občanů nejčastěji směrují stavebnímu úřadu, odboru životního prostředí, odboru právnímu, odboru služeb, odboru dopravy, obecnímu živnostenskému úřadu nebo k rukám tajemníka.

Každá stížnost se přitom musí pečlivě zaevidovat a do 60 dnů je třeba zaslat stěžovateli odpověď. Pokud je šetření náročné a vyžaduje další důkazní materiál, může se lhůta po dohodě prodloužit. „Pokud někteří občané notoricky opakují svoji stížnost, a evidujeme jich v Kroměříži několik, odpovídáme mu v tom smyslu, že vzhledem k tomu, že nepředkládá žádné nové skutečnosti ve svém případu, jeho stížnost je neopodstatněná a odkládá se a město se jí nebude dále zabývat,“ dodal Fritz.

Bohužel jsou podle města i občané, kteří si psaní stížností zvolili za svého koníčka a bombardují mnohastránkovými písemnostmi radnici, krajský úřad, ombudsmana, několik ministerstev i úřad premiéra. Přestože lhůty k odpovědím dobře znají, už po čtyřech dnech píší opakovanou stížnost s dovětkem, kde vázne vyjádření. Úřady pak musejí předávat spisy dál a agenda jen narůstá.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x