Video: Velikonoce na zlínském náměstí

Velikonoční trhy ve Zlíně rámují skutečný začátek svátků jara. Podle křesťanského kalendáře se na Velký pátek drží půst, vlastní velikonoční veselí i bohaté hodování začíná až v neděli a vrcholí pondělím. Mimochodem, je málo známé, že se mu dle tradice říká pondělí Červené.

run_function(‚id‘,’28‘,’15004′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(’65‘); $wc[‚id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(‚15004‘); $wc[‚unique_id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[‚function_id‘]=’28‘;‘,’a:0:{}‘); ?>
--> --> --> --> -->