Do otrokovické mateřské školky bude moci chodit více dětí

OTROKOVICE - Otrokovičtí městští radní se rozhodli navýšit kapacitu Mateřské školy Otrokovice. Jak agentuře Mediafax oznámila mluvčí radnice Lenka Krupková, už od nového školního roku by tu měla přibýt jedna až tři třídy.

Momentálně navštěvuje Mateřskou školu Otrokovice 534 dětí rozdělených do 21 tříd a přesto, že s šesti odloučenými pracovišti je otrokovická školka jednou z největších, zájem rodičů o přijetí dítěte převyšuje možnou nabídku. Na konci dubna se uskutečnil zápis a podáno bylo 271 žádostí. Mateřská škola Otrokovice mohla vyhovět předběžně 185 z nich. Přesně tolik míst bylo totiž uvolněno odchodem dětí do základní školy.

„Musíme však počítat také s tím, že některé děti se do školky ještě vrátí z důvodu podané žádosti o odklad školní docházky,“ doplnila ředitelka Mateřské školy Otrokovice Magda Zycháčková.

Podle starosty města Jaroslava Budka ČSSD je ale nutné přihlížet také k možnostem městského rozpočtu. „Celkové roční náklady na provoz Mateřské školy Otrokovice jsou 33 milionů korun, z toho 13,8 milionu hradí zřizovatel, tedy město Otrokovice,“ řel starosta a dodal, že je třeba počítat s náklady na samotné vybudování nových tříd, které se budou lišit dle umístění. „Na vybavení jedné nové třídy počítáme s náklady přibližně 320 tisíc korun,“ přiblížil Budek.

Celkové provozní náklady na jednu třídu jsou 1 571 430 korun ročně, na jednoho žáka je to 61 798 korun za rok. Náklady zřizovatele na jednu třídu jsou 659 050 korun ročně, na jednoho žáka pak 25 918 korun za rok.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x