Do buchlovického zámeckého amfiteátru míří kapely Vidiek a Vltava

BUCHLOVICE  - Česko-slovenský koncert skupin Vidiek a Vltava bude v pátek 27. května od 20.hodin hostit zámecký amfiteátr v Buchlovicích. Jedná se o v pořadí druhý koncert v rámci letošního 13. ročníku Buchlovského hudebního léta, řekla Mediafaxu Michaela Remešová z pořádající agentury Vichr Production.

Vi­diek je slo­ven­ská hu­deb­ní sku­pi­na, která vznik­la roku 1987 v Ro­vin­ce u Bra­ti­sla­vy z ně­kte­rých bý­va­lých členů sku­pi­ny Ven­til RG. Ten za­lo­žili Jano Kuric a Oňo Tom­ča­la, poz­dě­ji se k nim při­po­jili Kamil Grebeň, Ri­chard Jaj­cay, Peter Dob­ro­ta a Peter Sojka.

Roku 1988 sku­pi­na, už pod ná­zvem Vi­diek, vy­da­la svůj debut Ne­chaj­te si ju. Na albu se kromě ji­ných skla­deb na­chá­zel ně­kdej­ší hit Ven­ti­lu RG Faj­če­nie škodí zdra­viu stejně jako první hit nové ka­pe­ly s ná­zvem Vi­die­čan.

Další, ten­to­krát epo­nym­ní album Vidiek, sku­pi­ně vyšlo v roce 1994 se sklad­bami Rudy & Hilda, An­g­lic­ká či Všet­ko bez­hla­vé sa roz­mno­žu­je.

Po této desce ná­sle­do­va­ly ještě alba Štyry (1997), Výber (2000) oce­ně­ný „Zla­tou platňou“ a v roce 2003 další s ná­zvem Nové časy. Po vy­dá­ní alba Ne­chaj­te si ju ze sku­pi­ny Vi­diek ode­šel Peter Sojka, ostat­ní čle­no­vé spolu hrají dodnes.

Česká Vltava je hudební skupina, která existovala v letech 1986-2003 a znovuobnovila svou činnost v roce 2010. Kritiky je považována za jednu z nejoriginálnějších českých skupin. Její hudba mnohdy balancovala mezi popem a kýčem, typické také byly její surrealistické texty.

Autorem většiny písní je zakládající člen kapely, kytarista a také herec Robert Nebřenský. Kapelu založil v létě roku 1986, vedle sebe shromáždil muzikanty – saxofonistu Petra Venkrbce, klávesistu a akordeonistu Františka Svačinu, bubeníka Antonína Korba a basáka Jana Maxu. Kapela oznámila v červnu 2010 znovuobnovení činnosti a vydání nového alba začátkem roku 2011.

V sestavě nové Vltavy působí původní členové Robert Nebřenský (kytara, zpěv), Martin Vajgl (bicí) a František Svačina (klávesové nástroje). Novými členy pak jsou Tomáš Uhlík (basa) a Peter Binder (kytara).

Informace o společném česko-slovenském koncertu Vidieku a Vltavy, předprodeji vstupenek a dalším programu Buchlovského hudebního léta 2011 lze najít na: www.vichr.cz

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x