Video: Eva Hrušková a Jan Přeučil ve Zlíně

Další a další hosté míří na Zlín Filmový festival, jak zní inovovaný název 51. ročníku Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. S novináři si na Balkon party povídal maďarský herec János Bán, představitel Otíka z Vesničky mé střediskové. Dorazila ale také první filmová Popelka, herečka Eva Hrušková, samozřejmě s manželem Janem Přeučilem.

run_function(‚id‘,’28‘,’14659′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(’52‘); $wc[‚id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(‚14659‘); $wc[‚unique_id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[‚function_id‘]=’28‘;‘,’a:0:{}‘); ?>