Nejzatíženějším dopravním uzlem v Otrokovicích projede denně 30 tisíc vozidel

OTROKOVICE - Otrokovice radnice si kvůli nedokončenému obchvatu města nechala zpracovat statistiku zatížení kvítkovické křižovatky. Jak agenturu Mediafax ve čtvrtek informovala mluvčí města Lenka Krupková, výsledná čísla jsou doslova alarmující a nezbytná je proto dostavba obchvatu.

Křižovatkou totiž podle zjištění denně projede na 30 tisíc automobilů. Radnice přitom dlouhodobě usiluje o dokončení obchvatu města a v této věci se několikrát obrátila také na Ministerstvo dopravy.

Tato část rychlostní silnice je v hojné míře využívána obyvateli celého Otrokovicka k jízdám ze severní části města směrem na Zlín a opačně. To, že tuto komunikaci ke svým jízdám využívají, znamená výrazný pokles dopravy v centru města, snížení hlukové a smogové zátěže a také zvýšení bezpečnosti chodců.

„Dokončení obchvatu by této situaci výrazně pomohlo a vozy pokračující směrem na Uherské Hradiště by se do Otrokovic nemusely vracet,“ uvedl starosta města Otrokovice Jaroslav Budek (ČSSD).

Obchvat měl být vybudován s cílem odlehčit přetíženou dopravu centrem města a odklonit ji mimo strategickou kvítkovickou křižovatku, která je hlavním dopravním uzlem ze směrů Přerov, Břeclav a Zlín. To se ale doposud nestalo. „Navíc tento silniční uzel protíná také železniční trať Otrokovice – Zlín – Vizovice, kde se vzhledem k plánované elektrifikaci trati dá do budoucna předpokládat ještě větší četnost průjezdu vlaků a s tím spojená neprůjezdnost dotčené křižovatky,“ upozornil starosta.

Kvůli nedokončené jihovýchodní části obchvatu Otrokovic čelí Kvítkovice každý den průjezdu tisíců nákladních vozidel. Z mimoúrovňové křižovatky totiž směřuje tranzitní doprava po stávající cestě zpět do města. Společně s dopravou opouštějící západním směrem Zlín pak v těchto dnech doslova zahlcuje následující křižovatku.

„Dokončení obchvatu je významnou a pro zdejší region bytostně důležitou dopravní stavbou, která by měla být nadále posuzována a realizována jako samostatný projekt, který bude do budoucna pevným základem pro pokračování dnes uvažované trasy rychlostní komunikace R55,“ řekl místostarosta Milan Plesar (Nový Impuls Otrokovice).

Radní chtějí podle Plesara apelovat spolu s krajem na Ministerstvo dopravy, aby bylo v otázce dokončení obchvatu Otrokovic aktivní a každoročně poskytlo finance na odkupy pozemků a nutné přípravné práce s cílem co nejrychlejšího dokončit pro region důležitou dopravní stavbu.

--> --> --> --> -->