Vsetínská radnice vytvořila projekty zaměřené na dlužníky, trestané i školáky

VSETÍN - V rámci prevence kriminality se vsetínská radnice rozhodla vytvořit projekty zaměřené na dlužníky, trestané osoby i školáky. Jak agentuře Mediafax sdělila mluvčí vsetínské radnice Marie Šidlová, cílem je zvýšit jejich povědomí o dopadech zadlužování, kyberšikany a porušování práva.

Na projekty získala radnice dotaci z Ministerstva vnitra ČR.

Na největší skupinu je zaměřen projekt Dluhy, co s tím?. V rámci něj budou vyškoleni vybraní zaměstnanci radnice a neziskových organizací. Takzvaní krotitelé dluhů, kteří získají akreditaci, proškolí následně další pracovníky. Ti pak budou učit dlužníky radnice finanční gramotnosti s cílem předcházet zadlužování.

„Projekty prevence kriminality jsou pro město významným nástrojem pro řešení celé řady patologických jevů. V návaznosti na současné řešení dluhové problematiky považuji projekt za velmi důležitý,“ konstatovala místostarostka města Květoslava Othová (KDU-ČSL).

Další z projektů je zaměřen na školáky, kteří jsou obklopeni moderními technologiemi. Získané finance umožní pořádat ve vsetínských školách preventivní přednášky týkající se kyberšikany a tisknout osvětové letáky, jež by zvýšily podvědomí o možném nebezpečí virtuální reality, a tím pádem ztráty osobních vazeb.

Na tři různé věkové kategorii a zároveň nejmenší skupinku obyvatel, bude působit projekt s názvem Cesty k bezpečí. Dětem do 15 let, mladistvým i dospělým, kteří se již podíleli na trestné činnosti, mají formou resocializačního programu zvýšit podvědomí o právu a zodpovědném chování přednášky, konzultace s psychologem i naučné hry. Jedná se o probační projekt, tedy aktivitu nařízenou soudem.

Projekty prevence kriminality bude organizovat Městská policie Vsetín prostřednictvím smluvních partnerů z řad neziskových organizací. Jejich realizace vyjde na bezmála 400 tisíc korun. Více než polovinu částky získala radnice od státu. „Věřím, že finance vynaložené na práci s ohroženými skupinami obyvatel přinesou efekt. Projekty umožní prevenci i následné řešení problémů,“ doplnil ředitel strážníků Nikolaj Martinák.

--> --> --> --> -->