O jihovýchodním obchvatu Kroměříže rozhodnou zastupitelé v září

KROMĚŘÍŽ - Konečné rozhodnutí o obchvatu Kroměříže by mělo padnout v září na mimořádném jednání městského zastupitelstva. Agenturu Mediafax o tom v pátek informoval mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna.

Zastupitelé obdrželi nové aktuální informace týkající se problematiky jihovýchodního obchvatu města ve čtvrtek. Podklady nabízejí studii alternativního řešení trasy obchvatu i průzkum současného i očekávaného dopravního zatížení. Zatím ale konkrétní variantu nevybrali, verdikt by měl padnout v září.

Začátkem května převzala starostka města Daniela Hebnarová (ODS) na veřejné besedě o jihovýchodním obchvatu města petici proti záměru vést plánovaný obchvat v blízkosti biocentra Hráza zvaného Bagrák tak, jak je navrženo v  projednávané změně územního plánu města Kroměříže. Vedení města tehdy přislíbilo hledat i jiné možné trasy. Alternativní vedení obchvatu řeší nově předložená studie, jejíž součástí je i aktuální sčítání a vyhodnocení dopravy.

„Tato varianta už nevede kolem Bagráku, ale až za sportovním letištěm. Pro řešení dopravy ve městě se ale nová varianta jeví ve srovnání s tou původní jako méně přínosná, ovšem její výhodou by byla snadnější realizovatelnost, protože vede většinou přes městské nebo státní pozemky,“ uvedla Blanka Šimůnková, která má na kroměřížské radnici na starost rozvoj města.

Zároveň však upozornila na výsledky průzkumu dopravního vytížení v  navrhovaných variantách. „Průzkum uvádí pravděpodobné zatížení silničního obchvatu v prostoru kolem letiště hodnotou kolem 2200 vozidel za 24 hodin v současných intenzitách. S výhledem na možnou dobu realizace za více než 10 let je ale třeba počítat s nárůstem intenzity minimálně na 2900 vozidel za 24 hodin a k tomu je vhodné připočíst vliv případné urbanizace, což může intenzitu dopravy zvednout i na 6000 vozidel, což je například současná dopravní intenzita Velehradské ulice. I za těchto předpokladů by se obchvat pro potřebu řešení regionálních dopravních vazeb nejevil jako nezbytný,“ řekla Šimůnková.

Úkolem zastupitelů bude vyhodnotit veškeré podklady a na mimořádném jednání 1. září rozhodnout o jedné ze tří možností. Buď schválit stávající trasu obchvatu, nebo vybrat nynější variantu vedoucí až za sportovním letištěm. Třetí alternativou může být rozhodnutí, že město do budoucna obchvat  nepotřebuje a není třeba držet v územním plánu ani jednu z možných variant. „Snažili jsme se v jednotlivých variantách zohlednit jak budoucí možné potřeby města, tak i současnou vůli a postoje občanů, kteří problematiku vnímají velmi vážně a citlivě. Uvidíme, k jaké alternativě se nakonec zastupitelé přikloní,“ dodala starostka.

Konečná varianta schválená kroměřížským zastupitelstvem bude 7. září navržena k zapracování do dopravního generelu Zlínského kraje a následně zapracována i do krajských Zásad územního rozvoje.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x