Fotogalerie: Majáles Zlín 2010

run_function(‚id‘,’41‘,’14890′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(‚122‘); $wc[‚id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(‚14890‘); $wc[‚unique_id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[‚function_id‘]=’41‘;‘,’a:0:{}‘); ?>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x