Valašskomeziříčská radnice ukončí činnost rozvojové agentury Via

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Valašskomeziříčská rozvojová agentura Via, kterou město založilo v roce 2006, bude zrušena. Agentuře Mediafax to ve středu sdělila Vendula Králová z valašskomeziříčské radnice.

K poslednímu listopadu totiž končí pětiletá udržitelnost projektu a správní rada rozhodla společnost zrušit. Rozhodnutí podpořilo také 14 zastupitelů města, proti bylo šest zastupitelů a tři se zdrželi hlasování.

Pod agenturu spadá městské informační centrum, obchod Zrní, galerie Sýpka a projektové centrum. V agentuře bylo zaměstnáno devět lidí. „Tři pracovníci projektového centra budou zařazeni pod městský úřad na odboru územního plánování a regionálního rozvoje. Dvě pracovnice informačního centra a jedna pracovnice galerie Sýpka budou zařazeny pod Kulturní zařízení města,“ konstatoval tajemník městského úřadu Josef Matocha.

Zbývající tři lidé měli smlouvu na dohodu na dobu určitou a s koncem agentury končí i jejich pracovní poměr.

Agentura se specializovala na projekty, které si žádaly zpracování podkladů pro získání dotací. „Za dobu její působnosti dokázala městu získat téměř 110 milionů korun,“ upřesnil místostarosta města Jiří Pernický (nez.).

„Město se v rámcové smlouvě zavázalo agenturu do roku 2011 finančně zabezpečit. [i]“Celkové výdaje města se za pět let vyšplhaly na 8,22 milionu korun. K poslednímu dni roku 2010 byla vykázána kumulativní ztráta za období let 2006 až 2010 ve výši 1,3 milionu korun,“ konstatoval místostarosta.

Ředitelka agentury si v souvislosti s končícím projektem mohla vybrat ze tří možných variant. „Nabízelo se zachování agentury jako právního subjektu s celkovým počtem šest zaměstnanců, zrušení agentury s převodem šesti zaměstnanců pod Kulturní zařízení města nebo zrušení agentury s převodem tří zaměstnanců pod Kulturní zařízení města a dvou zaměstnanců pod městský úřad,“ uvedla vedoucí útvaru interního auditu a kontroly Hana Plevová.

Ředitelka ale odmítla všechny možnosti. Vedení města následně jednu variantu upravilo tak, že v rámci zrušení agentury by pod Kulturní zařízení města přešli tři zaměstnanci a o jednoho více, tedy tři zaměstnanci, pod městský úřad.

„Město bohužel ztratí významnou instituci, která šířila dobré jméno města Valašské Meziříčí v širokém regionu,“ poznamenala ředitelka Rozvojové agentury Via Martina Bajgarová.

S tímto vyjádřením však vedení města nesouhlasí. „Činnosti, které vykonávala agentura, nemusejí být přerušeny. Budou je vykonávat stejní pracovníci na témže místě jako doposud, jen pod jinou hlavičkou,“ dodal místostarosta Pernický.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x