Staroslavný Velehrad. Oáza klidu a rozjímání? Teď spíše jedno velké staveniště

Na posvátném Velehradě teď více než klid, motlitby a rozjímání panují úplné protiklady. Tedy čilý stavební ruch, tu a tam mírné zaklení z úst tvrdě pracujících stavbařů a horečné  přemýšlení, jak udržet co nejdéle přijatelné počasí, aby se dalo stavět.

Velehrad, samotná bazilika i její přilehlé okolí prodělávají pořádnou ozdravnou a okrašlovací kúru. Ta má s pomocí téměř 300 milionů korun z evropských fondů a 51 milionů ze státního rozpočtu České republiky pozvednout poutní místo mezi nejznámější v Evropě.

„Takové hemžení stavbařů tu pamatuji pár týdnů po revoluci, zkraje 90. roku, kdy se rozkřiklo, že sem dorazí papež,“ pokyvuje hlavou jeden z místních pamětníků. Tehdy se jeho návštěva považovala po letech upřednostňování jiných než církevních věcí za událost doslova epochální a na setkání s Janem Pavlem II. dorazily na Velehrad statisíce poutníků.

Historie by se mohla zopakovat, v roce 2013 by se mezi slováckými vinohrady pod Buchlovem k uctění 1150. výročí od příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje mohl objevit papež Benedikt XVI.

„Zatím nedokážeme s určitostí říci, že tu Svatého otce přivítáme, ale rozhodně s návštěvou vrcholných církevních hodnostářů počítáme,“ vysvětluje současný stavební ruch a následnou revitalizaci a  přístavby objektů na Velehradě náměstek hejtmana Zlínského kraje Jindřich Ondruš.

Stavební obnova Velehradu, úpravy nádvoří i slavné Baziliky, úpravy podzemí i zviditelnění Domu svatých Cyrila a Metoděje, to všechno by ale nemělo sloužit jen jednorázově papežské návštěvě a výročí slovanských věrozvěstů.

„Jde nám především o to, aby se Velehrad jako slavné ale třeba turisty západní Evropy stále ještě ne tak vyhledávané poutní místo dostalo na úroveň jejich nejznámějších poutních zastavení. Velehrad by měl být součástí mezinárodní Evropské poutní stezky a lákat lidi k návštěvě naší země i Zlínského kraje jako takového,“ doplňuje náměstek Ondruš vysvětlení, proč je dnes a ještě řadu měsíců bude Velehrad jedním velkým staveništěm.

--> --> --> --> -->