V Otrokovicích budou v zimě udržovat přes 90 kilometrů silnic a chodníků

OTROKOVICE - Otrokovická radnice bude v zimě udržovat 48 kilometrů silnic a 43 kilometrů chodníků. Uvedla to mluvčí otrokovické radnice Lenka Krupková. Další méně důležité chodníky bude město ošetřovat až v závislosti na provozních a ekonomických možnostech.

„V letošním roce jsou do udržovaných komunikací zahrnuty také cyklostezky uvnitř města. Neudržovanými úseky budou zejména přístupové chodníky k jednotlivým vstupům do bytových domů a cyklostezka podél Baťova kanálu,“ doplnila Krupková.

Podle starosty města Jaroslava Budka (ČSSD) není v ekonomických ani časových možnostech města, respektive správce místních komunikací, kterými jsou Technické služby Otrokovice, zajistit schůdnost odstraněním sněhu a náledí na všech chodnících na celém území města v jednu chvíli.

Místní komunikace, chodníky i veřejná prostranství jsou rozděleny do tří skupin dle pořadí důležitosti se stanovenými lhůtami pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti. Pro první skupinu je stanovena lhůta čtyři hodiny, druhá skupina musí být uklizena do 12 hodin. Komunikace a chodníky zařazené do třetí skupiny dle důležitosti musejí být upraveny do 48 hodin.

Stálou pohotovost pro zimní údržbu budou zajišťovat dvě skupiny po sedmi pracovnících včetně dvou dispečerů. Ve skladu posypových materiálů je připraveno 300 tun posypového písku na chodníky a 50 tun posypové soli na silnice. Zásoby budou dle potřeby doplňovány.

Stálá pohotovost zimních služeb pro období 2011 – 2012 bude zahájena dnem prvního spadu sněhu nebo výskytu náledí, nejpozději však 18. listopadu 2011. Ukončena pak bude 2. března 2012, v případě nepříznivého počasí bude lhůta operativně prodloužena.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x