Firmy ze Zlínského kraje mohou získat peníze na spolupráci s univerzitami

ZLÍN - Zlínský kraj připravil jedinečný projekt, jehož cílem je rozvoj inovačního potenciálu firem v regionu prostřednictvím spolupráce s pracovišti univerzit.

Do projektu nazvaného Inovační vouchery ve Zlínském kraji je zapojeno pět vysokých škol, mimo jiné i Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Firmy budou moci nákup vědecko-výzkumných služeb od těchto institucí uhradit formou inovačních voucherů. Jedná se o finanční příspěvek až do výše 149 999 korun.

Žádosti o inovační voucher mohou podnikatelé předkládat od středy do 6. ledna.

Podmínkou je, aby nakoupená služba od vysoké školy přispěla k vytvoření nového či inovovaného produktu s předpokladem posílení pozice firmy na současných trzích či získání nových trhů. „To na jedné straně posílí konkurenceschopnost podnikatelského subjektu, na straně druhé pak umožní univerzitním pracovištím rozvinout vazby na firmy ve Zlínském kraji a tím vytvořit předpoklady pro dlouhodobější spolupráci,“ vysvětlil statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš (ODS).

Firma žádající o inovační voucher se musí nejprve na spolupráci dohodnout s konkrétním univerzitním pracovištěm některé z následujících vysokých škol: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Mendelova univerzita v Brně a Evropský polytechnický institut. Každá ze škol určila kontaktního pracovníka, který zájemcům poskytne podrobnější informace. Jejich seznam je k dispozici na www.objevtesmer.cz.

Následně firma vyplní žádost o inovační voucher a společně se zpracovanou nabídkou vysokoškolského pracoviště ji předloží na pracovišti Úřadu regionální rady ve Zlíně v 22. budově Baťova areálu. Po úspěšné realizaci služby ze strany vysoké školy a úhradě ceny bude její část ve výši maximálně 75 procent proplacena. Firmy mohou získat inovační voucher v hodnotě 60 tisíc až 149 999 korun, který využijí k nákupu služeb v hodnotě 80 tisíc až 199 999 korun.

Na inovační vouchery pro podnikatele ve Zlínském kraji je vyčleněno 3,9 milionu korun, větší část je financována z prostředků Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava. Podobné programy spolupráce firem a vysokých škol existují rovněž v Jihomoravském či Moravskoslezském kraji.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x