Zlínský kraj investuje desítky milionů korun do oprav mostů a silnic

ZLÍN - Zlínský kraj opraví tři silniční mosty, a to u Jankovic na Uherskohradišťsku, v Komárně na Kroměřížsku a v Hovězí na Vsetínsku a také a dvě silnice v obcích Vážany a Jalubí na Uherskohradišťsku. Investice jsou vyčíslené na 72 milionů korun, sdělila mluvčí kraje Gabriela Dvorníková.

Všechny investiční akce vypuknou v průběhu příštího roku. Zvýší se nejen komfort pro cestující, ale zlepší se také bezpečnost silničního provozu,“ řekl náměstek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd (ČSSD).

Most na silnici mezi Jankovicemi a Traplicemi se zbourá a na jeho místě se postaví nový s železobetonovou nosnou konstrukcí. Součástí stavby bude i zpevnění svahů a dna koryta pod mostem spárovanou kamennou dlažbou. Práce budou stát 12,049 milionu korun.

Další akcí je oprava mostu v Komárně, kde je v současnosti omezený průjezd. Most se opět zbourá a nahradí novým, jehož součástí bude i svodidlo, silniční zábradlí a odvodní se vozovka. Během stavby se pročistí a srovná koryto potoka pod mostem a v jeho blízkosti. Na dně a na březích potoka se položí kamenná dlažba do betonu. Stavba si vyžádá 12,521 milionu korun.

Strhne se i most v Hovězí, který je ve špatném technickém stavu a nevyhovuje ani z hlediska směrového vedení a šířkového uspořádání. Na místě vyroste most nový. Oprava čeká také přilehlou silnici. Celkové náklady dosáhnou výše 16,456 milionu korun. Demolice a následná výstavba mostu si vyžádá úplnou uzavírku silnice, objízdná trasa povede po místních komunikacích.

V obci Vážany se za 4,180 milionu korun upraví 166 metrů dlouhý úsek silnice vedoucí z centra obce směrem do sousedního Ořechova. V Jalubí se rekonstrukce bude týkat hlavního úseku v obci, který tvoří silnice vedoucí ze Starého Města do Traplic, a to v délce 1665 metrů. Současný zastaralý dlážděný povrch vozovky nahradí asfaltový beton. Díky novému povrchu by se měla snížit hlučnost a emise. Vybuduje se i zelený pás oddělující chodník od silnice, což by mělo přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Součástí stavby budou i čtyři zastávkové pruhy pro autobusy a odvodnění vozovky. Stavba si vyžádá částku ve výši 26,616 milionu korun.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x