Památky ve Zlínském kraji letos navštívilo více lidí

ZLÍN - Památky ve Zlínském kraji ve správě Národního památkového ústavu navštívilo letos nepatrně více turistů než loni. V úterý to oznámila Dagmar Šnajdarová z Národního památkového ústavu v Kroměříži.

Od 1. ledna do 31. října navštívilo památky 279 681 návštěvníků, za stejné období v letošním roce to bylo 286 926 návštěvníků, což představuje nárůst o tři procenta. „Na všech našich památkových objektech se letošní sezóna nepromítla stejně – dva objekty vykazují nárůst návštěvnosti oproti loňskému roku a u dvou dalších objektů se naopak projevil mírný pokles návštěvnosti,“ upřesnila Šnajdarová.

Větší návštěvnost eviduje například hrad Buchlov. Zatímco v loňské sezoně sem přijelo 57 929 lidí, letos to bylo o 3772 návštěvníků více. „V letošním roce se podařilo opětovně získat finanční příspěvek z ministerstva kultury a do konce roku tak bude dokončeno restaurování pěti portrétů s vyřezávanými rámy, které patří do Tanečního sálu. Celkové náklady činí 210 tisíc korun, z toho dotace z ministerstva je 150 tisíc korun,“ konstatovala Šnajdarová. Finanční náklady na opravu havárie hradeb byly 551 tisíc korun a rozšíření kamerového systému spolu s položením optických rozvodů v hodnotě 308 tisíc korun včetně DPH bylo uhrazeno z dotace ministerstva kultury. Prioritou oprav pro další období zůstává oprava kanalizace, rekonstrukce střechy a krovů a stavební úpravy hradeb navazujících na opravený jihovýchodní bastion.

Vyšší návštěvnost letos zaznamenal i Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž. Památku si přijelo prohlédnout 124 955 lidí, což je o 7708 návštěvníků více než předchozí sezonu.

„Letos se i během sezóny chystaly přípravy na stavby a rekonstrukce zahrad v rámci budování projektu Národního centra zahradní kultury v Kroměříži. Projekt kromě rekonstrukce větší části Květné zahrady zahrnuje nové areály pro správu obou zahrad a nové návštěvnické centrum v rámci expozice zahradního umění přímo na zámku. Celkový objem stavebních prací činí asi 76 milionů korun,“ podotkla Šnajdarová. Letos byl také realizován projekt Revitalizace porostů Podzámecké zahrady. Obnova dřevin se dotkla celé zahrady a náklady byly 3,12 milionu korun včetně DPH. Zámek se dočkal i restaurování kamenných článků portiku, které se týkalo restaurování pilířů portiku, kuželkové balustrády, podstavců soch archandělů a balustrády se znakem arcibiskupa Theodora Kohna se sochami dvou andělů. Práce stály 298 tisíc korun včetně DPH. Pokračovaly rovněž opravy Rotundy v Květné – její kamínkové mozaiky, na které bylo letos vyčerpáno 2,856 milionu korun včetně DPH. Z toho dotace z ministerstva kultury činila 2,8 milionu korun.

Naopak nižší návštěvnost byla na zámku Buchlovice, do objektu zavítalo 83 698 lidí, což je o 1920 turistů méně než tomu bylo loni. „Lze si to vysvětlit nepříznivým počasím v prázdninových měsících, kdy cílem návštěvníků bývá zámecká zahrada – letošní deštivé léto tuto aktivitu do značné míry omezilo,“ vysvětlila Šnajdarová.

V letošním roce se zámku podařilo získat finanční příspěvek z ministerstva kultury na první etapu restaurování rozměrného japonského paravánu – tvaru skládacího vějíře ógi z konce 19. století. Celkové finanční náklady činí 130 tisíc korun včetně DPH, z toho dotace činí 115 tisíc korun. Byly také provedeny úpravy zámeckého parku. V rámci akce bylo pokáceno 29 dřevin a vysazeno 82 nových dřevin. Práce stály 950 tisíc korun včetně DPH. „Byla také dokončena rekonstrukce kotelny a regulace skleníků za 2,233 milionu korun včetně DPH. Završena je i závěrečná etapa elektronické požární signalizace a rozšíření kamerového systému v hodnotě 337 tisíc korun včetně DPH,“ poznamenala Šnajdarová.

Státní zámek Vizovice navštívilo v letošní sezóně 16 572 turistů, což je o 2315 lidí méně než loni. „Nižší počet návštěvníků byl do značné míry způsoben poklesem množství klientely v nedalekých lázních Luhačovice, odkud přichází velké procento lidí. Také na hudební festival Masters of Rock tentokrát přijelo do Vizovic podstatně méně lidí a na návštěvnosti zámku se tento pokles rovněž projevil. Svou roli sehrálo i deštivé léto,“ uvedla Šnajdarová.

I ve vizovickém zámku se letos opravovalo. „Podařilo se získat příspěvek z ministerstva kultury na pokračování restaurování výjimečné sedací soupravy s gobelínovými potahy se scénami z bajek Jeana de la Fontaine z reprezentačního sálu. Celkové náklady na restaurování byly 350 tisíc korun včetně DPH, z toho dotace činila 300 tisíc korun. Do konce roku bude zrestaurována kompletně jedna židle a část potahů pohovky. Z větší části ze sponzorských darů byly zrestaurovány také tři drobné krajinomalby a restaurují se dvě žánrové scény,“ doplnila Šnajdarová. Na jaře zahájil zámek spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity v Pardubicích a výsledkem bylo restaurování části výmalby takzvaného čínského salonku a výmalby výklenku v klasicistním salonku. Náklady na restaurování byly 80 tisíc korun včetně DPH. Údržbu zámeckého parku pak usnadní nový malotraktor v hodnotě 360 tisíc korun,“ dodala Šnajdarová.

Památky ve Zlínském kraji budou lidem zpřístupněny i v zimních měsících. Všechny objekty totiž připravuji adventní a vánoční akce.

--> --> --> --> -->