Video: Na Tři krále o štamprli dále. Jedinečný košt slivovice se ve zlínském zámku konal zřejmě naposledy

Jak ten čas letí, už pošestnácté se zkraje roku sešli milovníci slivovice na jejím Tříkrálovém koštování ve zlínském zámku. A dost dobře možná na tomto místě také naposledy, zdejší Muzeum jihovýchodní Moravy, které jako vždy poskytlo své prostory, se má už na podzim letošního stěhovat do nových prostor v Baťově institutu. Že by to ale účastníkům koštu, na němž nechyběla celá řada osobností, vadilo, znát nebylo. Navíc, většina přítomných už má vypálenu novou slivovičku a zcela v intencích skvělé úrody tomu odpovídala i nálada. Šlo o navýsost lidské setkání a také o to, čím je pro přítomné slivovice ...

run_function(‚id‘,’28‘,’14140′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(‚284‘); $wc[‚id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(‚14140‘); $wc[‚unique_id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[‚function_id‘]=’28‘;‘,’a:0:{}‘); ?>

--> --> --> --> -->