Zlínský kraj rozdělí obcím přes 30 milionů korun

ZLÍN  - Zlínský kraj vyčlenil pro letošní rok v podprogramu na podporu obnovy venkova částku 32 milionů korun. Sdělila to mluvčí kraje Gabriela Dvorníková.

O dotace mohou z podprogramu žádat obce Zlínského kraje do dvou tisíc obyvatel. Podprogram na podporu obnovy venkova je rozdělen do dvou dotačních titulů.

První titul je určen na rekonstrukci a obnovu venkovské zástavby a občanské vybavenosti v majetku obce. „Rozumí se tím transformace nevyužitých a částečně nevyužitých objektů pro účely nového využití a opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol, stejně jako rekonstrukce a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce,“ upřesnila Dvorníková.

V případě místních komunikací jde o výstavbu místních pěších komunikací podél silnic I., II. a III. třídy a o stavební úpravy, rozšíření a modernizaci úseků místních komunikací či zajištění dostupnosti služeb občanské vybavenosti a napojení na hlavní komunikační tahy. U tohoto dotačního titulu mohou obce získat finanční podporu až ve výši milion korun. Žádosti o dotaci lze předkládat do 13. února.

Druhý dotační titul slouží k podpoře projektů na zpracování konceptu, návrhu, nebo aktualizace územních plánů obcí. Podporu lze získat až do výše 300 tisíc korun. Konec lhůty pro příjem žádostí je stanoven na 30. března.

Od roku 2004, kdy přešla obnova venkova do kompetence krajů, je ve Zlínském kraji tato podpora realizována právě formou Podprogramu na podporu obnovy venkova, který hejtmanství každoročně vyhlašuje a financuje z Programového fondu Zlínského kraje. Za tu dobu Zlínský kraj poskytl téměř devíti stovkám příjemců 314 milionů korun.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x