Zlínský kraj podpoří majitele nevyužívaných ploch či objektů

Stejně jako v předchozích dvou letech podpoří i letos Zlínský kraj regeneraci starých a nevyužívaných ploch a objektů po průmyslové nebo zemědělské činnosti, takzvaných brownfields. Uvedla mluvčí Zlínského kraje Gabriela Dvorníková.

Prostřednictvím Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields mohou jejich vlastníci či dlouhodobí nájemci žádat o finanční příspěvek na předprojektovou dokumentaci jako je například studie využitelnosti území ve variantním řešení, koncepce napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonické a objemové studie plánovaného záměru, předběžné studie proveditelnosti a podobně.

Příjemci dotace mohou být podle statutárního náměstka hejtmana Libora Lukáše (ODS) vlastníci, popřípadě dlouhodobí nájemci lokalit brownfields ve Zlínském kraji, přičemž lokalita brownfields musí mít nejméně půl hektaru a současně nesmí být zatížena zástavním právem. „Cílem podprogramu je zvýšení absorpční kapacity Zlínského kraje při čerpání finanční podpory z příslušných dotačních programů v oblasti regenerace brownfields. Předprojektová dokumentace je startovacím mechanismem vedoucím primárně ke snižování výskytu lokalit brownfields ve Zlínském kraji a napomáhá dalšímu rozvoji území Zlínského kraje,“ konstatoval náměstek.

Pro realizaci podprogramu je v rozpočtu Zlínského kraje pro rok letošní rok vyčleněna částka dva miliony korun. „Maximální výše dotace může krýt 70 procent nákladů a finanční podpora se bude pohybovat od 100 tisíc do 400 tisíc korun,“ vyčíslil Lukáš. Příjem bude ukončen v polovině března. Žádosti by pak mělo zastupitelstvo schvalovat 13. června.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x