Zlínský kraj poskytne na sociálně zdravotní aktivity přes dva miliony korun

Více než dva miliony korun uvolní Zlínský kraj ze sociálního fondu na podporu sociálních a zdravotních aktivit. Sdělila mluvčí Zlínského kraje Gabriela Dvorníková.

Celkem bude rozdělena částka 2,2 milionu korun a žadatelé mohou předkládat své žádosti do 10. února. Výzva je zveřejněna na webových stránkách Zlínského kraje.

Dotace jsou určeny na vzdělávací programy pro občany pečující o osoby se zdravotním postižením, dále na jednorázové i pravidelné aktivity mateřských a rodinných center zaměřené na posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnost, rovněž na léčebné programy pro lidi se zdravotním postižením, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Dále sem jsou zahrnuty náklady spojené s dárcovstvím kostní dřeně a krve, posuzování zabezpečení bezbariérového přístupu užívání staveb, programy a projekty v oblasti hipoterapie, domácí paliativní péče a canisterapie.

O dotace mohou žádat právnické i fyzické osoby aktivně působící v sociální nebo zdravotní oblasti. Minimální částka dotace činí 10 tisíc korun na jeden projekt či jednu akci, maximální výše je ohraničena částkou 100 tisíc korun.

V minulém roce byla ze Sociálního fondu Zlínského kraje rozdělena na 75 aktivit či projektů podobná částka jako bude letos.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x