Suterén zlínského Baťova institutu bude ukrývat poselství budoucím generacím

ZLÍN - Představitelé Zlínského kraje nechali zazdít v suterénu k základům budovy číslo 14 - jednoho z objektů 14|15 Baťova institutu, poselství budoucím generacím. Uvedla mluvčí Zlínského kraje Gabriela Dvorníková.

Poselství má podobu neprodyšné schránky, do níž byl vložen samotný text poselství, část projektové dokumentace a nosiče se všemi podstatnými informacemi o projektu.

S ohledem na to, že navazujeme na historii a realizujeme kulturní centrum, které bude sloužit mnoha dalším generacím, rozhodli jsme se udělat něco, co bylo v dřívějších dobách pro podobné nadčasové projekty mnohdy charakteristické. A to právě uložení poselství s informacemi o době, stavbě a záměrech. Vidíme v tom symboliku i možnost, jak tradičním způsobem předat informace budoucím generacím,“ vysvětlil šéf řídícího výboru projektu, statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš (ODS).

Výstavba 14|15 Baťova institutu je v plném proudu. „V současné době je vybetonován zesílený statický strop ve druhém nadzemním podlaží budovy 14 a začaly hydroizolační práce na platformě mezi budovami. Vybourána je také stará střešní konstrukce na budově 14, připravuje se repase lanovky a probíhá tak příprava pro montáž ocelové konstrukce pro vzduchotechniky, objekt se dočká i nové střechy. Hotovy jsou také dojezdové vany dvou nových výtahů v přístavbě budovy 14 a budou se zakládat sloupy pro nové výtahové šachty,“ uvedl manažer stavby Zdeněk Adamec ze společnosti PSG.

Projekt konverze budov 14 a 15 do podoby 14|15 Baťova institutu bude mít dva vrcholy. Letos na podzim bude otevřena budova 14, v níž budou sídlit Krajská galerie výtvarného umění a Muzeum jihovýchodní Moravy. O rok později, na podzim 2013, se veřejnosti zpřístupní rovněž budova 15 – budoucí sídlo Krajské knihovny Františka Bartoše.

V současné době se kromě intenzivní stavební činnosti připravují za účasti architektů, výtvarníků a kurátorů zejména muzejní a galerijní expozice.

Celý projekt je kalkulován na 900 milionů korun. Více než polovinu, rovnou půlmiliardu, přitom čerpá Zlínský kraj formou dotace od Regionálního operačního programu Střední Morava.

--> --> --> --> -->