Fotogalerie: Miss Academia 2012, první velké soustředění ve Zlíně

run_function(‚id‘,’41‘,’14054′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(‚297‘); $wc[‚id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(‚14054‘); $wc[‚unique_id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[‚function_id‘]=’41‘;‘,’a:0:{}‘); ?>