Fotogalerie: Václav Neckář a Bacily

Václav Neckář a Bacily, Velké kino, Zlín, 30.3. 2012

run_function(‚id‘,’41‘,’13911′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(‚306‘); $wc[‚id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(‚13911‘); $wc[‚unique_id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[‚function_id‘]=’41‘;‘,’a:0:{}‘); ?>