Vsetín ocení nejlepší pedagogy

VSETÍN - Vsetínská radnice se rozhodla počtvrté ocenit pedagogické pracovníky, kteří pracují ve vsetínských školách. Zlin.cz to uvedla mluvčí vsetínské radnice Jana Čadová

Ocenění se pedagogové dočkají u příležitosti Dne učitelů 28. března. Lidé mohou své návrhy na ocenění zasílat do konce ledna do 13.30 hodin.

Ocenění města Vsetín pro nejlepší pedagogy je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří za svou dosavadní práci ve školství či profesionální i lidské kvality zasluhují veřejné poděkování.

Ocenění města Vsetína je udělováno v kategoriích Pedagogický pracovník škol a školských zařízení zřízených městem Vsetín a v kategorii Pedagogický pracovník škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů na území města Vsetín.

Písemný návrh musí obsahovat jméno, příjmení a titul kandidáta, datum narození, adresu bydliště a telefon. Dále název a adresu školy nebo školského zařízení, na kterém kandidát působí, přesné označení a podpis navrhovatele či navrhovatelů a profesní životopis kandidáta včetně uvedení délky a průběhu pedagogické praxe. „Ve všech případech musí mít kandidát na ocenění v době podání návrhu uzavřen s příslušnou školou nebo školským zařízením pracovně-právní vztah. Ocenění nelze udělit in memoriam. Návrhy se podávají se souhlasem nominovaných ke zveřejnění vybraných informací o jejich osobě,“ doplnila Čadová.

-->
×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x