Do Otevřených bran se přidaly další kostely, kraj proto navýšil dotaci

ZLÍN - Zlínští krajští radní schválili dodatečné poskytnutí dotací v celkové výši 70 tisíc korun na úhradu průvodcovské služby ve dvou kostelích Zlínského kraje, které se přidaly do projektu Otevřené brány. Server Zlin.cz o tom informovala mluvčí hejtmanství Gabriela Dvorníková.

Kraj tak poskytne 10 tisíc korun Sboru Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě a 60 tisíc korun uvolnili radní pro Římskokatolickou farnost na Velehradě.

Obec a Sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě projevily zájem o účast v projektu Otevřené brány. Tamní dřevěný toleranční kostel je jedinečnou památkou, neboť jde o stavbu s původními základními rysy tolerančních kostelů a doposud je v provozu.

Obec a Římskokatolická farnost Velehrad již do Otevřených bran zařazeny byly, a to v letech 2009 až 2010, ale režim prohlídek byl omezen kvůli rozsáhlé rekonstrukci, která pak v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje probíhala. Letos, v roce oslav 1150. výročí příchodu svatého Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, bude Velehrad hlavním dějištěm oslav a předpokládá se značný nárůst počtu zájemců o komentovanou návštěvu tohoto významného poutního místa.

Samotný prostor baziliky je tak rozsáhlý, že se nedá obsáhnout jedním průvodcem. Bazilika má tři vchody a bylo by proto žádoucí více průvodců. Navíc by si průvodce zasloužil i kostelík Cyrilka, který je taktéž kulturní památkou. „Proto pro zajištění kvalitních služeb předpokládanému zvýšenému počtu návštěvníků baziliky jsme Římskokatolické farnosti Velehrad navýšili dotace na úhradu odměn průvodců,“ vysvětlila Dvorníková.

Letos je do projektu Otevřené brány zařazeno celkem 22 kostelů.

Otevřené brány jsou ojedinělým projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností i měst a obcí. Letos jde o pátý ročník, v loňském roce si posvátné interiéry kostelů ve Zlínském kraji s průvodcem prohlédlo přes 80 tisíc návštěvníků, v roce 2011 jich bylo téměř sto tisíc. Asi desetinu zájemců o prohlídky tvoří cizinci.

--> --> --> --> -->