Valašské Klobouky usilují o rozšíření gymnázia

VALAŠSKÉ KLOBOUKY - Valašskokloboučtí zastupitelé oslovili Radu Zlínského kraje s žádostí o navýšení počtu otevíraných tříd čtyřletého studijního oboru na Gymnáziu Valašské Klobouky. Serveru Zlin.cz to oznámila mluvčí města Lenka Zvonková.

Už řadu let škola při přijímacím řízení obsazuje kapacitu pouze jedné gymnaziální třídy, snahou a zájmem města je ovšem otevření dvou tříd prvního ročníku. Rozhodnutí je v rukou Zlínského kraje, který je zřizovatelem gymnázia.

„Od školního roku 2009/2010 nebyl dán Zlínským krajem souhlas k otevření primy osmiletého gymnázia, a tak se pro uchazeče o studium otevírá pouze jedna třída čtyřletého vzdělávacího programu. Snížení počtu studentů vnímáme velmi nepříznivě. Nespokojeni jsou i rodiče nadaných žáků, kteří i přes výborný prospěch na základní škole a dobré výsledky přijímacího řízení nejsou z kapacitních důvodů přijati a odcházejí za vzděláním jinam,“ popsala starostka města Valašské Klobouky Eliška Olšáková.

V reakci na četné stížnosti rodičů i skutečnost, že gymnázium s dlouholetou tradicí se pomalu vylidňuje, oslovilo vedení města dopisem všechny radní Zlínského kraje, aby současnou situaci přehodnotili a navýšili počet tříd čtyřletého gymnázia na dvě.

„Zdejší škola je jedinou mezi veřejnými gymnázii ve Zlínském kraji, která má dle stanoviska zřizovatele povolenu pouze jednu otevíranou třídu v 1. ročníku čtyřletého gymnaziálního studia. Ve spádové oblasti města Valašské Klobouky, jež čítá na 24 tisíc obyvatel, je sedm kvalitních základních škol, které by dle zkušeností vedení školy svými absolventy pohodlně naplnily třídy dvě,“ argumentuje starostka.

Apel u Rady Zlínského kraje není prvním krokem, který ve věci vedení města Valašské Klobouky podniklo. Už dříve dvakrát jednalo s krajským radním pro školství Petrem Navrátilem a v dubnu se obrátilo pro zastání i k hejtmanu Stanislavu Mišákovi. Svou podporu záměru vyjádřili taktéž všichni starostové obcí ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky, kteří tak deklarovali potřebu posílení gymnaziálního vzdělávání v regionu.

Limitované možnosti gymnaziálního vzdělávání mají vážný dopad i na budoucnost města a regionu. Pokud se studenti vydají za školami do světa, jen v ojedinělých případech se vracejí a mají k rodnému místu natolik silný vztah, aby zde zakládali rodiny, budovali kariéru, pracovali a žili. Město tak přichází o mladou generaci, o aktéry veřejného dění, o tvůrčí a energický potenciál mladých, o jejich všestrannou spolupráci na veřejném životě a další.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x