Zlínský kraj přichází s průkopnickým projektem eBadatelna

ZLÍN – Informatici Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci s kurátory paměťových institucí Zlínského kraje vytvořili v rámci České republiky ojedinělý projekt, díky kterému se digitálně zpřístupňují zajímavé dokumenty sedmi paměťových institucí Zlínského kraje. Serveru Zlin.cz to řekla Helena Mráčková ze zlínského hejtmanství.

Portál eBadatelna Zlínského kraje, který funguje na adrese http://ebadatelna.zlkraj.cz a na webových stránkách Zlínského kraje, umožňuje vstoupit do cenných sbírkových fondů čtyř muzeí, galerie výtvarného umění, hvězdárny i krajské knihovny.

Projekt byl realizován z Integrovaného operačního programu, v rámci Rozvoje eGovernmentu ve Zlínském kraji II, a sice na základě výzvy Zpřístupnění digitálního fondu paměťových institucí regionálního charakteru. Celková cena projektu včetně podpory jeho fungování až do roku 2020 dosahuje částky 1 949 915 korun včetně DPH.

„Díky tomuto projektu bude postupně elektronicky zpřístupněno 460 000 stran nejrůznějších dokumentů a rovněž filmy v délce trvání 860 minut. Konkrétně se jedná například o 610 monografií vydaných po roce 1800, dále to jsou staré tisky, staré noviny, časopisy, kartografické materiály a plány, listiny, dokumenty a plakáty, fotografické a skleněné negativy a rovněž 71 filmů,“ uvedl radní pro kulturu Ladislav Kryštof.

Do projektu se zapojily paměťové instituce – většina příspěvkových organizací Zlínského kraje z oblasti kultury: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko, Muzeum Kroměřížska a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

Hlavními zpracovateli projektu byli: Vítězslav Mach – pracovník oddělení informatiky Krajského úřadu Zlínského kraje, Blanka Rašticová – historička Slováckého muzea – a Jan Kaňka – odborník na digitalizaci dokumentů z Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně.

„Velké pozitivum projektu spočívá v tom, že na vytvoření tohoto portálu včetně fáze digitalizace předmětů spolupracoval široký tým odborníků naprosto odlišných odborností a zaměření. Výsledkem je dnes sofistikovaný nástroj sloužící odborným kurátorům pro zveřejnění digitálních dokumentů, který bude možné podle potřeb nadále rozvíjet. Druhý podstatný přínos vidíme v počinu vůči veřejnosti, která prostřednictvím portálu eBadatelna získává možnost prohlížet ve velmi vysoké kvalitě digitalizované fondy kulturního dědictví spjaté s regionem a spravované paměťovými institucemi Zlínského kraje. Regionální digitalizované fondy rovněž budou prostřednictvím nejnovějších technologií poskytovány do dalších obdobných portálů na národní či nadnárodní úrovni,“ konstatoval Mach.

Projekt eBadatelna je podle radního Kryštofa ojedinělý svého druhu v celé České republice. „Obdobná řešení dnes existují pouze na národní a nadnárodní úrovni. Digitalizace dokumentů je celosvětový trend, který přináší výhody nejen uživatelům, pro které se stávají sbírkové fondy široce dostupnými, ale také je důležitá ochrana a záchrana muzejních sbírkových předmětů, s nimiž se nemusí díky převedení do digitální formy tak často manipulovat. Zlínský kraj se odhodlal k realizaci tohoto záměru s využitím znalostí z obdobně zaměřených portálů v zahraničí,“ řekl Kryštof.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x