Farmářské výrobky jsou dostupnější než dříve. Pomáhá jim Regionální potravina

ZLÍNSKÝ KRAJ - Označení Regionální potravina funguje na Zlínsku již sedmým rokem. Za tu dobu bylo regionální známkou certifikováno více než 40 výrobků. O tom, jak si spotřebitelé zvykají na kvalitní potraviny z farem, zahrad a od místních potravinářů, informuje Jana Brázdilová z Agrární komory Zlín.

Začínali jste se značkou Perla Zlínska, staráte se i o Regionální potravinu. Co je vlastně smyslem těchto známek?

Začalo to propagací značky Perla Zlínska, která měla v loňském roce 10. výročí. Tu jsme měli na starosti od počátku. K tomu přibyla značka Regionální potravina, která je na trhu sedmým rokem.  Cílem práce na obou značkách bylo naučit spotřebitele nakupovat kvalitu od vlastních výrobců a nezaměřovat se pouze na obří nákupní centra.

Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. Oceněný výrobek získá právo zdarma užívat značku Regionální potravina po dobu čtyř let na obalu svého výrobku. Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond. Podrobné informace o soutěži může výrobce, stejně jako spotřebitel, najít na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.

Ve Zlínském kraji mohou výrobci přihlásit do soutěže výrobky do 8. března 2016. Výrobky jsou začleněny do devíti kategorií. Následně zasedá hostitelská komise, která je tvořena osmi členy, zástupci Ministerstva zemědělství, krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.

Myslíte, že se vám za ta léta podařilo spotřebitele nějak „vychovat“?

Myslím, že spotřebitel v této oblasti značně vyspěl. Zkoumá, co je na etiketě, z čeho je produkt vyroben a odkud pochází suroviny. Značka Regionální potravina je jednoduchou možností, jak z obalu výrobku rychle vyčíst region původu. Mimo jiné zaručuje i kvalitu výrobku. Označeny musí být všechny oceněné výrobky, spotřebitelé se tak podle této značky řídí.

Farmářské prodejny jsou poslední dobou opravdovým fenoménem. Máte přehled o tom, kde všude se na Zlínsku dají nakupovat lokální potraviny?

Jen ve Zlíně je řada míst, kde se dají nakoupit kvalitní potraviny. Vznikly zde obchody, jako jsou „Dary kraje” nebo „Z dědiny”. Tady můžete najít všechno, co je z regionu, tedy i výrobky oceněné značkami Regionální potravina nebo Perla Zlínska. S farmářskými prodejnami na tom není špatně ani Uherské Hradiště nebo Kroměříž, začaly vznikat také v menších městech, jako je třeba Hluk. Myslím si ale, že je řada spotřebitelů, kteří si svého dodavatele již našli a nakupují přímo „ze dvora“.

Známku Regionální potravina tedy nedostane každý, kdo se přihlásí. Je to tak?

Komise posuzuje všechny přihlášené výrobky, ale vybírá vždy pouze jeden vítězný výrobek v každé z devíti kategorií soutěže. Posuzuje senzorické vlastnosti výrobků, zaměřuje se na použité suroviny, jejich regionální původ, způsob výroby, na obal či inovativnost výrobku. Pro úspěch v soutěži je nutné nejen dodat kvalitní produkt, ale také správně vyplnit přihlášku. S tou výrobcům v případě potřeby samozřejmě pomáháme. Ocenění Regionální potravina získá vždy jen pečlivě vybraný výrobek.

Pomáhá nějak značka oceněným výrobcům?

Ihned po skončení soutěže a vyhlášení vítězů se intenzivně snažíme oceněné výrobky propagovat. Organizujeme ochutnávky na veřejných akcích v kraji tak, aby si spotřebitel mohl ověřit kvalitu výrobků. Na ochutnávkách, které probíhají od skončení soutěže až do podzimu, je současně možnost produkty zakoupit. Navíc má vždy několik akcí v průběhu roku celorepublikový charakter.

Novým zájemcům mohu přihlášení do soutěže jen doporučit. Pro ty, kdo mají zájem se na trhu prosadit a uplatnit dlouhodobě, je to rozhodně dobrá cesta. Ze zkušeností, které jsme získali za uplynulých šest let konání soutěže Regionální potravina, se čas strávený nad přihláškou a zasláním vzorků výrobcům rozhodně vyplatí.

Termín přijímání přihlášek do letošního ročníku soutěže Regionální potravina Zlínského kraje je 8. března 2016.

www.regionalnipotravina.cz/pro-vyrobce/zlinsky-kraj/

Fotogalerie

run_function(‚hash‘,’fotogalerie-zlin-cz-list‘,’27664′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(‚1158‘); $wc[‚id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(‚27664‘); $wc[‚unique_id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[‚function_id‘]=’fotogalerie-zlin-cz-list‘;‘,’a:0:{}‘); ?>

Zobrazit fotogalerii >>

-->
×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x