V Holešově připomene základový obrys zničenou novou synagogu

HOLEŠOV – Holešov připomene lidem takzvanou novou synagogu, která byla v minulosti velmi navštěvovaná, ale za druhé světové války ji zničili nacisté. Město vybuduje základové obrysy a umístí u nich informační tabuli s podobou synagogy i její historií, sdělila serveru Zlin.cz mluvčí holešovské radnice Jana Rohanová.

Město se rozhodlo jednu z nejvýznamnějších památek židovského města připomenout v rámci přípravy Festivalu židovské kultury Ha-Makom. „Synagoga stávala v místě dnešního parčíku na náměstí Svobody,“ uvedla Rohanová. Lidé o ní ale mnoho neví.

„Stávající pomníček připomínající tuto významnou stavbu je nenápadý, smuteční vrba v místě nové synagogy se musela z části redukovat a obecně mezi místními občany a mezi návštěvníky skoro neexistuje povědomí o této stavbě, jejím umístění ani pohnutých osudech,“ dodala Rohanová. Proto město podle ní rozhodlo spolu s organizátory Festivalu židovské kultury Ha-Makom o rozsáhlejší připomínce této kapitoly historie města. „Výsledkem by mělo být zachycení průběhu základů a půdorysu této synagogy alespoň v místech, kde je to možné, formou nízké základové zídky, jak je tomu běžně v různých archeologických lokalitách, například u velkomoravských kostelů a staveb,“ okomentoval situaci holešovský památkář a historik Karel Bartošek.

Na vzniklém pietním místě bude informativní tabule, která návštěvníky a kolemjdoucí seznámí s podobou synagogy, její historií i tragickým koncem synagogy i holešovského židovského obyvatelstva. V Holešově se uskutečnil průzkum, který napověděl, kde přesně synagoga stávala. „Velmi dobře se rýsuje průběh nejen zdí, ale i některých dalších částí jako bloky podlahy, vchodová apsida a další. Na základě těchto poznatků provedou archeologové na náklady města několik mikrosond, které ověří zjištěné průběhy zdí. Po ukončení výzkumu připraví město vybudování nízké zídky i postavení tabule,“ dodala Rohanová. Město rovněž podá návrh na ochranu této lokality, která by měla zajistit trvalé pietní využití a zbránění například developerským záměrům a zastavění památného místa, které připomene tragický osud holešovských židovských občanů.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x