Otrokovická základka pořádá den otevřených dveří

OTROKOVICE - Základní škola T. G . Masaryka v Otrokovicích chystá den otevřených dveří, a to ve čtvrtek 23. března. Serveru Zlin.cz to oznámila mluvčí města Romana Stehlíková.

Den otevřených dveří je určen rodičům, prarodičům a všem, kteří si chtějí prohlédnout prostory školy. Během prvních dvou hodin mohou návštěvníci vidět děti přímo ve vyučovacích hodinách.

Hodiny anglického jazyka jsou například pro určené skupiny ozvláštněny přítomností rodilého mluvčího, který výuku vede. Žáci tak mají jedinečnou příležitost vyzkoušet si konverzaci s lektorem a připravit se na situace, kdy budou odkázáni pouze na své jazykové znalosti a dovednosti. Téměř celá vyučovací hodina probíhá v anglickém jazyce a učitelé plní roli pomocníka a případného překladatele. Během 1. až 3. vyučovací hodiny se mohou návštěvníci dne otevřených dveří stát součástí této vybrané skupiny.

V některých ročnících zase probíhá výuka dějepisu s využitím tabletů. V nich mají žáci i vyučující nainstalovány interaktivní učebnice, které obsahují mnoho dalších doplňujících informací, obrázky, videa, animace, ale také testy a cvičení k danému tématu. Tímto způsobem lze vhodně využít čas například pro nadané žáky, kteří už mají zadanou práci hotovou, nebo pro přípravu skupinové práce. Výuka se pro žáky stává atraktivnější a zábavnější.

„V odpoledních hodinách máme pro rodiče s dětmi nachystané tvoření s paní učitelkou výtvarné výchovy. Společně budou mít možnost vyzkoušet si tvarování drátu a vytvořit tak malé umělecké dílo, které si odnesou domů,“ doplnila zástupkyně ředitele školy Ivana Bezděková.

Protože stále více dětí preferuje jiné aktivity než ty sportovní, už několikátý rok se snaží otrokovická škola zvyšovat jejich motivaci k pohybovým aktivitám. V odpoledních hodinách se koná v rámci školní družiny Hodina pohybu navíc a Zdravý pohyb do škol. Tyto sportovní kroužky jsou zaměřeny na rozvoj pohybových schopností dětí, osvojování a upevňování získaných dovedností, rozvíjení spolupráce, dodržování zásad fair play. Děti mají možnost vyzkoušet si i aktivity, které nejsou do hodin tělesné výchovy běžně zařazovány.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x